Tomaž Zupanc

Večina svoje poklicne dobe se ukvarja z dejavnostmi na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v Cestnem podjetju Maribor. Strokovne naloge varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom je še opravljal v večjih mednarodnih podjetjih, v tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD d.o.o.

Nazaj