Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

30. 3. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o lokacijski informaciji

Predlagatelj: Ministrstvo za naravne vire in prostorPredpis v pripravi znotraj ministrstva
23. 2. 2023

Vlada določila predlog besedila Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Predlog zakona je osredotočen predvsem na umeščanje fotonapetostnih (sončne elektrarne) in vetrnih proizvodnih naprav.Z zakonom se ureja zahteva vzpostavitve območij prednostnega umeščanja OVE ter določajo nekatere posebnosti umeščanja na teh območjih in posebnosti prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje ter njihove postavitve. Z zakonom se pod ...
07. 2. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor, postopek zaključen.
23. 1. 2023

SPREJETI Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

Uradni list RS, št. 4/2023 z dne 13.1.2023
23. 1. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o dokumentaciji in obrazcih pri graditvi objektov

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.20.1.2023 dan v Parafo Službi vlade za zakonodajo.
16. 1. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

V medresorsko usklajevanje in na SVZ dne 28.10.2022. Predlagatelj Ministrstvo za infrastrukturo.13.1.2023 poslan za objavo v Uradnem listu.
09. 12. 2022

Kaj pomembnega prinaša Zakon o katastru nepremičnin?

Od 4. aprila 2022 naprej se uporablja Zakon o katastru nepremičnin, ki je uvedel nov termin: vpis stavbe v kataster nepremičnin namesto dotedanjega vpisa stavbe v kataster stavb. V zakonu o katastru nepremičnin ne govorimo več o nadzoru nad evidenco registra nepremičnin, pač pa o nadzoru nad evidenco podatkov o ...
11. 11. 2022

PREDLAGANI zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

V obravnavo v vladno proceduro 10.11.2022. Predlagatelj: Ministrstvo za infrastrukturo

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.