Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

16. 1. 2023

PREDLAGANI Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

V medresorsko usklajevanje in na SVZ dne 28.10.2022. Predlagatelj Ministrstvo za infrastrukturo.13.1.2023 poslan za objavo v Uradnem listu.
09. 12. 2022

Kaj pomembnega prinaša Zakon o katastru nepremičnin?

Od 4. aprila 2022 naprej se uporablja Zakon o katastru nepremičnin, ki je uvedel nov termin: vpis stavbe v kataster nepremičnin namesto dotedanjega vpisa stavbe v kataster stavb. V zakonu o katastru nepremičnin ne govorimo več o nadzoru nad evidenco registra nepremičnin, pač pa o nadzoru nad evidenco podatkov o ...
11. 11. 2022

PREDLAGANI zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

V obravnavo v vladno proceduro 10.11.2022. Predlagatelj: Ministrstvo za infrastrukturo
14. 10. 2022

Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Predlog pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in infrastrukturo.30.9.2022 poslan predlog v vladno proceduro.14.10. predlagani zakon uvrščen na sejo DT.
20. 9. 2022

SPREJETI Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20.4.2022
31. 8. 2022

Primeri, ko se GZ-1 ne uporablja

ko se gradijo objekti v času, ko jih je treba nemudoma izvesti za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč;ko gre za rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo objekta, poškodovanega v naravni ali drugi nesreči (potrebujemo PRIJAVO ZAČETKA GRADNJE);za vojaško-inženirske objekte, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 8. 2022

Spremembe 92. člena Zakona o rudarstvu

Pridobitev mineralne surovine pri izvajanju gradbenih del–Če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva (izkopava) mineralna surovina, je za to potrebno plačati rudarsko koncesijo ne glede na njeno čistost, način dejanske uporabe ali njeno drugačno opredelitve po drugih predpisih (npr. gradbeni odpadki, stranski proizvodi, gradbeni proizvodi), –Koncesija se ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 8. 2022

Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.
22. 7. 2022

SPREJETI Pravilnik o začasnih objektih

Uradni list RS št. 79/2022 z dne 3.6.2022

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.