Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

20. 9. 2023

Predlog spremembe Uredbe o omejitvah na poplavno ogroženih območjih

Predlog sprememb uredbe o omejitvah gradnje na poplavno ogroženih območjih bo delovna skupina pripravila do konca leta, je po sestanku sveta za vode napovedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Predvidoma še ta teden pa bo direkcija za vode sklenila okvirne sporazume v okviru razpisa za pomoč pri ...
07. 9. 2023

Odbor DZ zavrnil svetniški predlog novele gradbenega zakona

Člani odbora DZ za infrastrukturo so danes brez razprave zavrnili predlog novele gradbenega zakona, s katerim so želeli državni svetniki onemogočiti legalizacijo objektov daljšega obstoja na kmetijskih in gozdnih zemljiščih.V Sloveniji se zakonodajalec z legalizacijo nezakonitih objektov ukvarja že od leta 1993, kljub nenaklonjenosti legalizaciji nezakonitih objektov pa obstaja ...
10. 8. 2023

Informacije glede možnosti uporabe gradbenega zakona (GZ-1) v primeru naravnih nesreč

KAKO SE LAHKO POSTAVI OBJEKT ZA UČINKOVITO OBVLADOVANJE RAZMER OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH OZIROMA V PRIMERU VIŠJE SILE ?Za učinkovito obvladovanje razmer ob naravnih in drugih nesrečah oziroma v primeru višje sile  se lahko postavi nujni začasni objekt. Izpolnjeni morajo biti nekateri pogoji.Izvajanje postavitve objektov v času ...
09. 8. 2023

Vlada je sprejela novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč

Vlada je na 62. redni seji obravnavala aktualne razmere na območjih, prizadetih zaradi divjanja vode in poplav, nadaljevala pa je tudi s pripravo nujnih ukrepov, ki bodo olajšali intervencijo in kasneje omogočili lažje izvajanje sanacije. Vlada je med drugim sprejela tudi predlog novele zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) ...
08. 8. 2023

Tehnična smernica za graditev glede zaščite pred radonom v stavbah

Na podlagi Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22, 55/23 – popr. in 76/23) je bila sprejeta Tehnična smernica za graditev - Zaščita pred radonom v stavbah z oznako TSG-1-007:2023.Tehnična ...
08. 8. 2023

Sprejeti Pravilnik o spremembah pravilnika o lokacijski informaciji

Uradni list RS št. 72/2023 z dne 3.7.2023
27. 6. 2023

Predlagani Pravilnik o strokovni oceni celotne učinkovitosti pri spremembah tehničnih stavbnih sistemov

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijoPredpis v pripravi znotraj ministrstva Več na: Predlagani Pravilnik
07. 6. 2023

SPREJETA Uredba o pitni vodi

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2.6.2023

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.