Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

28. 3. 2022

Sprejeti pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor; Uradni list RS, št. 41/22
21. 3. 2022

Predlagani Pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Za objavo v UL RS
14. 3. 2022

Predlagana Uredba o razvrščanju objektov

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostorPredpis v pripravi znotraj ministrstva
01. 3. 2022

Predlagana Resolucija o potresni odpornosti stavb

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostorKomentiranje omogočeno do 31.3.2022
25. 2. 2022

Predlagani Pravilnik o začasnih objektih

Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor. Komentar se lahko odda do 30.3.2022
23. 2. 2022

Predlagani pravilnik o spremembi pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor v medresorsko usklajevanje in na SVZ
23. 2. 2022

Predlagani zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom

Predlog zakona v medresorsko usklajevanje in na SVZ. Dne 11.1.2022 poslan predlog na sejo DT.S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je ...
21. 2. 2022

Sprejet Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o požarnem varovanju,

Uradni list RS, št. 20/2022 z dne 18.2.2022
09. 2. 2022

Sprejetje pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

Pravilnik bo še dodatno pripomogel pri varovanju zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona. Pravilnik predstavlja pomemben prispevek v mozaiku izvajanju evropskega načrta za boj proti raku in s tem evropske zdravstvene politike, še posebej v tednu, ko obeležujemo svetovni dan boja proti raku.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.