Gradbena zakonodaja - predlagana in sprejeta

14. 10. 2022

Predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti

Predlog pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in infrastrukturo.30.9.2022 poslan predlog v vladno proceduro.14.10. predlagani zakon uvrščen na sejo DT.
20. 9. 2022

SPREJETI Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu

Uradni list RS, št. 54/2022 z dne 20.4.2022
31. 8. 2022

Primeri, ko se GZ-1 ne uporablja

ko se gradijo objekti v času, ko jih je treba nemudoma izvesti za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč;ko gre za rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo objekta, poškodovanega v naravni ali drugi nesreči (potrebujemo PRIJAVO ZAČETKA GRADNJE);za vojaško-inženirske objekte, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 8. 2022

Spremembe 92. člena Zakona o rudarstvu

Pridobitev mineralne surovine pri izvajanju gradbenih del–Če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva (izkopava) mineralna surovina, je za to potrebno plačati rudarsko koncesijo ne glede na njeno čistost, način dejanske uporabe ali njeno drugačno opredelitve po drugih predpisih (npr. gradbeni odpadki, stranski proizvodi, gradbeni proizvodi), –Koncesija se ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 8. 2022

Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč

V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor.
22. 7. 2022

SPREJETI Pravilnik o začasnih objektih

Uradni list RS št. 79/2022 z dne 3.6.2022
20. 7. 2022

SPREJETA Uredba o razvrščanju objektov

Uradni list RS, št. 96/2022 z dne 15.7.2022
14. 7. 2022

SPREJETI Pravilnik o lokacijski informaciji

Uradni list RS, št. 92/2022 z dne 8.7.2022
13. 7. 2022

Predlagana Uredba o razvrščanju objektov

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostorObravnavano na DT 12.7.2022

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.