Uredba o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav

21. 3. 2024 | Avtor: Uredništvo Uredništvo

Vlada je izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pravna podlaga za pripravo Uredbe o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav je peti odstavek 71. člena Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZUNPEOVE), ki določa, da vlada podrobneje predpiše višino in plačevanje nadomestila za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav za občino ter namene, za katere ga lahko občina porabi.

ZUNPEOVE v svojem 71. členu predpisuje, da lahko Vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena vetrna proizvodna naprava. Enkratno nadomestilo se občini izplača po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, vezano pa je na inštalirano moč naprave. Ker je v ZUNPEOVE v prvem odstavku 71. člena tudi določeno, da se nadomestilo plača za nove postavljene proizvodne naprave, uredba določa, da se nadomestilo izplača za naprave, ki so priključene v omrežje.

Nadomestilo se plača iz sredstev za izvajanje podpor, s katerimi upravlja center za podpore. Dejavnost in naloge centra za podpore ter namen sredstev za podpore so zakonsko predpisana v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZSROVE). ZUNPEOVE pa določa, da se, ne glede na določbe 16. člena ZSROVE, nadomestilo za namen spodbujanja uvajanja vetrnih proizvodnih naprav, kot ga predvideva ta uredba, plača iz sredstev za izvajanje podpor.

Ker gre v primeru vetrnih proizvodnih naprav lahko tudi za vetrna polja, sestavljena iz več ločenih vetrnih generatorjev (oziroma vetrnic), obstaja verjetnost, da v okviru ene proizvodne naprave posamezne vetrnice stojijo na območju dveh ali več občin. V tem primeru so vse občine, na območju katerih stojijo vetrnice, upravičene do nadomestila, ki se odmeri v sorazmernem deležu glede na inštalirano moč posameznih vetrnic.

Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč proizvodne naprave in znaša 200.000,00 evrov na 1 megavat (MW) inštalirane moči proizvodne naprave. Nadomestila se bodo podeljevala za večje vetrne proizvodne naprave, za vetrne proizvodne naprave z inštalirano močjo, manjšo od 1MW, nadomestilo znaša 0,00 EUR. Nadomestilo se odmeri v sorazmerju glede na inštalirano moč, v odločbi o odmeri nadomestila se navede delilnik višine nadomestila v EUR/kW za posamezno vetrnico.

Uredba poleg predpisane višine nadomestila določa tudi, kako poteka plačevanje nadomestila ter namene, za katere občina lahko porabi sredstva. Občina nadomestilo lahko porabi za opravljanje nalog za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev.

Več na: SPREJETA UREDBA

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.