Aktualno

16. 2. 2023

Objavljena posodobljena in dopolnjena spletna aplikacija Rudarska knjiga

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki je začel veljati maja 2022, je med drugim prinesel tudi spremembe v strukturi in vsebini spletne aplikacije Rudarska knjiga. Aplikacija se sproti dopolnjuje in nadgrajuje.Javni del Rudarske knjige, ki jo skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo, vodi in vzdržuje ...
15. 2. 2023

Do 1.6.2023 imate čas za prijavo začetka gradnje vsi tisti, ki ste gradbeno dovoljenje pridobili po 1.6.2018, a tega še niste storili!

1. junija 2023 bo poteklo pet let od izdaje prvih gradbenih dovoljenj, izdanih na podlagi starega Gradbenega zakona (GZ). GZ je določal, da gradbeno dovoljenje preneha veljati, če v petih letih od njegove pravnomočnosti ne vložite popolne prijave začetka gradnje.
13. 2. 2023

Pomembno za gradbene izvajalce po 1.1.2023

Izvajalec mora imeti od 1. januarja 2023 za izvajanje posameznih del zaposlenega pooblaščenega inženirja, vodjo del ali kot nereguliran poklic izpolnjen pogoj:gradbeni delovodja je vpisan v imenik pri GZS, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, alimojster s področja gradbeništva je vpisan v imenik pri OZS, Gospodarska zbornica Slovenije.
12. 1. 2023

Ovire za digitalizacijo dobavnih verig v gradbeništvu

Največja ovira za digitalizacijo dobavnih verig v gradbeništvu so lokalne posebnosti nekaterih glavnih materialov in proizvodov ter zahtevna logistika.Digitalni katalogi gradbenih materialov, proizvodov, izdelkov in sistemov ter opreme za gradbene objekte so se v zadnjih desetletjih hitro razvijali. Kljub temu obsega transakcij digitalnega poslovanja z gradbenimi materiali ne moremo ...
22. 11. 2022

Zaključna konferenca eProstor

Državni sekretar Jure Trbič je nagovoril zbrane na zaključni konferenci eProstor. Izpostavil je povezovanje in uspešno sodelovanje med resorji in organi ter pomembnost projekta za vse deležnike.»Program projektov eProstor je po obsegu in kompleksnosti eden zahtevnejših informacijskih projektov, ki je rezultat uspešnega sodelovanja številnih državnih organov in za vse ...
08. 11. 2022

Dodana vrednost na zaposlenega v gradbeni panogi lani pod slovenskim povprečjem

Dodana vrednost na zaposlenega v gradbeni panogi je lani znašala dobrih 36 tisoč evrov in je za okoli 17 tisoč evrov nižja od povprečja slovenskih panog.
23. 9. 2022

Slovenija v Evropski uniji prednjači po rasti opravljenih gradbenih del

Medtem ko ena podjetja pravijo, da je slovensko gradbeništvo že pregreto, druga podjetja ter Združenje gradbeništva in industrije gradbenega materiala trdijo, da temu še ni tako.
16. 5. 2022

Cene gradbenih materialov "letijo" v nebo

Za 150 odstotkov in več se je povišala cena gradbenih materialov in energentov.Stanovanjska gradnja se je od januarja lani do danes podražila za okoli 30 odstotkov.
05. 5. 2022

Glavni izzivi slovenskega gradbeništva

Panoga bo morala pridobiti in usposobiti zaposlene ter se prilagoditi okoljskim zahtevam Evropske unije.
03. 1. 2022

Ukaz o razglasitvi Gradbenega zakona (GZ-1)

Uradni list RS št. 199/2021 z dne 22.12.2021

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.