Postopno uvajanja sistema eGraditev

07. 3. 2024

Upravna enota Postojna je prva, ki je z današnjim dnem uvedla sistem eGraditev, ki bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Sistem bomo uvajali postopoma in bo v celoti zaživel v začetku leta 2026, do takrat pa bodo postopki lahko potekali na oba načina - v papirni obliki ali po elektronski poti.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je začelo s postopno uvedbo sistema eGraditev, s katerim se bo zagotavljalo elektronsko poslovanje na področju graditve objektov. S tem sledimo splošnemu trendu digitalizacije in poenostavitve upravnih postopkov za državljane. Sistem bo vzpostavljen v sklopu Prostorskega informacijskega sistema.

V želji, da bo prehod na elektronsko poslovanje potekal tekoče, in da se bodo lahko zaposleni na upravnih enotah za njegovo uporabo lahko ustrezno usposobili, deležniki, ki sodelujejo v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj, pa bodo imeli dovolj časa za prilagoditev, je bila sprejeta odločitev, da se bo sistem eGraditev uvajal postopno in ne po vsej Sloveniji naenkrat. Sistem uvajamo postopoma tudi zato, ker želimo vzporedno z eGraditvijo implementirati tudi podporne sisteme, ki bodo zagotavljali boljše delovanje eGraditve. Najpomembnejša podporna sistema sta zbirka prostorskih aktov in zbirka pristojnosti.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.