Slovenski načrt za krožno gospodarjenje naslavlja prilagajanje na podnebne spremembe z naborom ukrepov za vzpostavitev zelenih sistemov naselij, za omejevanje pozidave tal in zagotavljanje večje vodoprepustnosti tal v naseljih

19. 3. 2024

Na dogodku z naslovom Na poti k ničelni neto rasti pozidanih zemljišč so domači in tuji strokovnjaki razpravljali o pomenu zmanjševanja rasti pozidanih zemljišč. Razprava je temeljila tudi na ugotovitvah projekta Krožno gospodarjenje s prostorom, ki poteka v okviru programa Zeleni lokacijski okvir Slovenije (SLO4D). Zbrane je uvodoma nagovoril državni sekretar mag. Miran Gajšek.

Današnji Policy lab je organiziralo Ministrstvo za naravne vire in prostor skupaj z Evropsko mrežo znanja o mestih (angleško The European Urban Knowledge Network – EUKN) z namenom odpreti širšo razpravo o pomenu in načinih zmanjševanja pozidave zemljišč ter krožni oziroma ponovni rabi zemljišč.

Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor mag. Miran Gajšek je poudaril, da je bilo področje prostorskega načrtovanja v preteklosti precej zapostavljeno, »vendar pa so nas lanske poplave streznile in prostorsko planiranje je postalo pomembna tema.« Ob tem je spomnil, da je prostor fizično omejen in da moramo delovati znotraj tega okvira.

Poudaril je pomen odgovornosti pri prostorskem načrtovanju ter pri usklajevanju potreb po zemljiščih za razvoj naselij. Ob tem je izpostavil pomembnost ohranjanja nepozidanih zemljišč tako za ohranjanje kmetijske proizvodnje in biotske raznovrstnosti kot tudi za ohranjanje kakovosti in varnosti življenja prebivalcev ter njihovega premoženja v spreminjajočih se podnebnih razmerah. »Podnebne spremembe vplivajo in bodo vplivale na sektorske politike in stanje v prostoru. Zavedati se moramo, da je za odgovorno prostorsko načrtovanje pomembno dvoje: politična odločitev, ki presega en mandat – občinski ali vladni –, ter ustrezno strokovno znanje in hitrejše odločanje v postopkih,« je poudaril Gajšek.

Na današnjem dogodku je bil predstavljen slovenski načrt za krožno gospodarjenje. Ta naslavlja prilagajanje na podnebne spremembe z naborom ukrepov za vzpostavitev zelenih sistemov naselij, za omejevanje pozidave tal in zagotavljanje večje vodoprepustnosti tal v naseljih ter ukrepe za spodbujanje urbane prenove.

Pomembnost tematike dokazuje tudi velik odziv, saj se je dogodka udeležilo več kot devetdeset domačih in tujih udeležencev. Tudi predavatelji so predstavili prizadevanja za zmanjševanje rasti pozidanih zemljišč na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Vir: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.