Stališče Podnebnega sveta glede Energetskega zakona (EZ-2)

17. 6. 2024

Objavljamo stališče Podnebnega sveta glede novega Energetskega zakona z dne 7. decembra 2023, ki ga je Podnebni svet na podlagi novih informacij dopolnil in sprejel na 7. redni seji Podnebnega sveta, 21. maja 2024. Stališče je bilo posredovano v seznanitev članom Vlade Republike Slovenije.

Energetski zakon (EZ-2) je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 19. redni seji, 23. aprila 2024.

Stališče Podnebnega sveta obravnava v EZ-2 naslovljeno problematiko podnebnih sprememb in onesnaženosti zraka. V prvi točki izpostavlja potrebo po celovitem reševanju obeh problemov hkrati in pozdravlja dejstvo, da je EZ-2 prvi zakon, ki to poskuša.

Podnebni svet v drugi točki poudarja pozitivne učinke prehoda v podnebno nevtralno porabo energije in pojasnjuje njegove koristi za Slovenijo.

V tretji točki Podnebni svet pozdravlja določitev temeljnih načel energetske politike, med drugim prednostno rabo energijskih virov in energentov v lokalnem in državnem energetskem konceptu. Pri tem predlaga in pojasnjuje, zakaj je potrebna reformulacija glede prednostne rabe sistemov daljinskega ogrevanja, ki ne temeljijo na izgorevanju fosilnih goriv, temveč temeljijo na odpadni toploti pri industrijskih procesih, za katere se ne porabljajo fosilna goriva. V nadaljevanju poudarja tudi pomen spoštovanja načela »onesnaževalec plača«.

V četrti točki je utemeljeno mnenje, da je potrebno uporabo plina in lesne biomase kot energentov postopoma zmanjševati v skladu s ciljem neto ničelnih emisij do leta 2050. Podnebni svet v je tem okviru izrazil:

  1. strinjanje s prepovedjo načrtovanja ogrevanja s plinom v novih stanovanjih in v novih eno- in dvostanovanjskih stavbah in delih večstanovanjskih stavb;
  2. poziv k postopnemu zmanjševanju uporabe biomase in uvajanju sistemov (tehnoloških rešitev), ki minimizirajo izpuste trdih delcev;
  3. poziv k bolj ambicioznim načinom subvencioniranja prehoda na ogrevanje z elektriko, vključno z distribuirano proizvodnjo v malih sončnih elektrarnah, ogrevanjem s toplotnimi črpalkami in hranilniki energije, ter pripravo pravnih podlag za njihovo rabo in distribucijo;
  4. potrebo po oblikovanju dodatnih ukrepov za obstoječe vire onesnaženja;
  5. poziv k ambicioznejšemu reševanju problematike energetske revščine.

Stališče Podnebnega sveta glede Energetskega zakona (EZ-2) je v celoti na voljo na naslednji povezavi: Stalisce-Podnebnega-sveta-glede-predloga-Energetskega-zakona-z-dne-7.-12.-2023.pdf (gov.si)

Vir: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.