Nadzor nad poslovanjem prodajalcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

18. 11. 2022

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je izvedla usmerjeno akcijo nadzorov oglaševanja prodaje 31 stanovanj in enostanovanjskih stavb (12 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika in 19 večjih stavb, ki ga potrebujejo). V enajstih primerih je prodajo vršil investitor sam, v dvajsetih, pa je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom.

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je izvedla usmerjeno akcijo nadzorov oglaševanja prodaje 31 stanovanj in enostanovanjskih stavb (12 manjših stavb, ki ne potrebujejo upravnika in 19 večjih stavb, ki ga potrebujejo). V enajstih primerih je prodajo vršil investitor sam, v dvajsetih, pa je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom.

Stanovanjska inšpekcija je z akcijo preverjala, ali so izpolnjeni pogoji za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine kot so opredeljeni v 5. členu Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), in sicer:

  • ali je prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe,
  • ali je bilo za gradnjo iz izdano dokončno gradbeno dovoljenje in v primeru, da je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli,
  • ali je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v 8. in 9. členu ZVKSES.

Namen akcije:

  • zaščita končnih kupcev pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb,
  • manj kršitev zakonodaje,
  • izboljšanje informiranja vseh deležnikov v procesu prodaje nepremičnin ter
  • doseganje namena predpisa.

Ugotovitve inšpektorjev:

Stanovanjski inšpektorji niso ugotovili nepravilnosti v štiriindvajsetih primerih. Ko niso ugotovili nepravilnosti, so inšpekcijski postopek zaključili. Med tistimi, pri katerih so inšpektorji ugotovili kršitve določb ZVKSES, so enemu z odločbo prepovedali oglaševanje prodaje novogradnje in sklepanja pogodb. Drugim je bilo izrečeno opozorilo. Ob seznanitvi inšpekcijskih zavezancev s kršitvijo, so praktično vsi nemudoma pristopili k vzpostavitvi zakonitega stanja (v enem primeru umik oglasa, v štirih sprememba vsebine oglasa, v dveh pridobitev Splošnih pogojev prodaje novogradnje).

Vir: Nadzor nad poslovanjem prodajalcev stanovanj

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.