Poleg gradbenih dovoljenj bo letos nadzor tudi nad vgrajenimi gradbenimi proizvodi!

06. 3. 2024

Ena od akcij, v okviru katere bodo izvedli 100 nadzorov, bo nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov. Z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, bodo preverjali, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje. Če gradbeni inšpektor ugotovi, da je gradnja dovoljena, bo preveril tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

Druga akcija, v okviru katere načrtujejo 50 nadzorov, je namenjena odkrivanju, ali se v objekte vgrajujejo gradbeni proizvodi z dokazili o ustreznosti. Predvsem bodo preverjali krivljene armature, konstrukcijski les in bitumenske trakove za hidroizolacijo.  Pozornost bodo namenili tudi nadzoru nad prijavo začetka gradnje, v okviru te akcije bodo izvedli 150 nadzorov. Preverjali bodo, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in imenovanja nadzornika. 

Preverjali bodo tudi, ali udeleženci pri graditvi objektov (investitor, izvajalec, nadzornik in drugi) izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela. V sklopu akcije bodo opravili tudi nadzor nad označitvijo in zaščito gradbišč. Predvideli so 100 nadzorov. 

Še ena akcija pa bo namenjena preverjanju, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov po zakonu, ali se objekt uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja oziroma ali gre za objekt, za katerega se po samem zakonu šteje, da ima uporabno dovoljenje. 

Več: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.