Zahteva po gradbenem dovoljenju

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero se investitorju dovoljuje gradnja.

S pravnomočnim (dokončnim) gradbenim dovoljenjem in s Prijavo začetka gradnje na upravni organ se gradi:

–novogradnja nezahtevnega, manj zahtevnega ali zahtevnega objekta,

–rekonstrukcija,

–nadomestna gradnja po ZUreP-2.

S pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in brez prijave začetka gradnje in brez PZI se izvaja:

–sprememba namembnosti.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.