Vprašanja in odgovori

30. 5. 2024

Pogoji, vezani na pridobitev stanovanjskega kredita za nepremičnino

Kaj je potrebno spremeniti, da mi bo bančni cenilec podpisal cenitev za stanovanjski kredit? Namreč, hiša je vpisana kot kmečki hram z gostinskim obratom in ne kot stanovanjska hiša.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 5. 2024

Izdaja uporabnega dovoljenja za enodružinsko hišo

V letu 2015 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo enodružinske hiše z dvema različnima investitorjema. Izvedba je bila izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in vsemi načrti PGD, iz katerih je razvidno, da ima hiša več vhodov, v vsakem nadstropju sanitarije, kuhinjo in bivalne prostore.Hiša je bila tudi v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 5. 2024

Soglasje za že zgrajeni objekt

Sosed zahteva soglasje za že zgrajeno garažo, ki jo je zgradil leta 2006. Objekt je oddaljen od našega zemljšča cca. en meter.Kaj pomeni, če mu soglasja ne podpišemo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 4. 2024

Uporabno dovoljenje in rekonstrukcija objekta

Kaj potrebujemo za izdajo uporabnega dovoljenja po izvedeni rekonstrukciji objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 4. 2024

Zahtevano soglasje med postopkom gradnje

Imam vprašanje glede gradbene dokumentacije hiše, ki se gradi zraven naše. Lani jeseni je sosed začel graditi hišo zraven naše. V vpogled smo dobili celotno gradbeno dokumentacijo za podpis soglasja.Zdaj, ko je hiša nekje v 2. gradbeni fazi, smo ugotovili, da so očitno spremenili načrt. Glavni vhod, ki bi ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 4. 2024

Tehnični pregled

Morajo biti na tehničnem pregledu prisotni vsi lastniki zemljišč, oziroma, ali morajo lastniki zemljišč, na katerih se je gradilo, dati soglasje k tehničnemu pregledu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 4. 2024

Zahteva za dovoljenje za objekt daljšega obstoja

Konec leta 2023 smo nameravali oddati zahtevo za dovoljenje za objekt daljšega obstoja (rekonstrukcija, 146. člen GZ). Pred spremembo zakonodaje je bil namen zahtevati dovoljenje po 117. členu. Naš objekt obstaja že pred letom 1998.Ali naj pripravljeno vlogo kljub zadržanju zakona pošljemo v obravnavo na UE ali ne? Ali ...
Samo za aktivne naročnike:
16. 4. 2024

Pridobitev uporabnega dovoljenja in soglasje solastnikov

Ali je za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebno soglasje vseh solastnikov ob vložitvi zahteve oz. ali zadošča, da se uporabno dovoljenje izda zgolj na zahtevo enega izmed solastnikov. Gre za objekt zgrajen pred letom 1968. Pa tudi sicer se mi poraja vprašanje, saj nikjer ne piše, če vlaga zahtevek izvajalec, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2024

Razširitev legaliziranega objekta

Imamo legaliziran objekt daljšega obstoja po 117. členu GZ na gozdnem zemljišču (počitniška stavba). Zanima nas, kakšne možnosti imamo za razširitev objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 3. 2024

Vpliv novih prostorskih aktov na obstoječe stanje

Samostojno stoječa stavba - pomožni kmetijski objekt v izmeri 28m je bila zgrajena l. 1970 in je vpisana v register stavb. Pred 10 leti se je spremenila namembnost zemljišča, in sicer iz kmetijskega v stanovanjsko. V tem času se je zamenjala tudi občina. Zdaj je to občina Medvode, pred tem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.