Vprašanja in odgovori

26. 1. 2023

Pooblastilo nadzornika za naročanje gradbenih del

Lahko nadzornik izvajalcu naroča gradbena dela?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2023

Nepredvidena dela

Kaj so nepredvidena dela in zakaj nastopijo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2023

Dodatna dela

Kaj so dodatna dela in kdo je odgovoren za plačilo izvedbe teh dodatnih del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 1. 2023

Višja gradnja, kot je opredeljeno v gradbenem dovoljenju

V lokacijski informaciji piše, da se na naši parceli lahko gradi p+1+m.Mi smo zgradili samo p+m.Ali po prostorskem aktu to gre skozi, če je kolenčni zid višji za 40 cm, ker dejansko bi lahko bila hiša visoka še za eno nadstropje, kar je bilo navedeno v PUP-u.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2023

Pogoj za opravljanje dejavnosti pleskarja

Ali moram v primeru pleskanja notranjih in zunanjih sten imeti zaposlenega pooblaščenega inženirja, če sam to nisem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 1. 2023

Gradbeno dovoljenje za postavitev rezervoarja

Ali je postavitev več rezervoarjev za plin npr. 6 x 5m3 potrebno gradbeno dovoljenje. Po Uredbi ne, namreč gre enostaven objekt do 5m3. Če se jih umesti 6 skupaj, ali se seštevajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 12. 2022

Odstranitev objekta

Kateri zakon oz. pravni akt določa, kdaj in zakaj se lahko odstrani objekt, ki je že desetletja v propadanju, kvari okolico in pa predvsem nevaren okolici.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 12. 2022

Zamenjava stropa brez privolitve sostanovalcev

Sem lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi. Nekdo je dal na svojo roko zamenjati strop v avli, ki je po projektu izveden na način Modularni spuščeni stropi iz plošč, ki zakrijejo instalacije, ki so skrite med nosilno konstrukcijo in obešene na strop, hkrati pa omogočajo enostaven dostop do vseh napeljav v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 12. 2022

Zavezanci za izdelavo izhodiščnega poročila v primeru predelave odpadkov

Imamo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na napravi za obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov po postopku R5. Ali smo zavezani za oceno možnosti onesnaženosti okolja ter pripravo izhodiščnega poročila? Drobilni stroj je postavljen na ploščadi iz neprepustnega materiala, z odtokom v lovilec olj (naprava za ločevanje olja in vode) po standardu ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 12. 2022

Vgradnja osebnega dvigala

V našem bloku bi hoteli vgraditi osebno dvigalo.Če se odločamo o gradnji dvigala brez GD, je potrebno 50% soglasje, pri varianti z GD pa 75% soglasje.Kolikšno soglasje bi morali imeti, če bi hoteli, da je dvigalo skupni del zgradbe oziroma posebni del zgradbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.