Vprašanja in odgovori

26. 5. 2021

Odstranitev objekta

Kaj potrebujemo v primeru odstranitve objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2021

Nadzor glede sodelovanja oseb z vseh strokovnih področij

Kako zahtevati ustrezen nadzor glede sodelovanja oseb z vseh potrebnih strokovnih področij

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 5. 2021

Sodelovanje stranskega udeleženca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Kdaj stranski udeleženec sodeluje v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 5. 2021

Pomen lokacijske preveritve

Ali je treba vedno upoštevati prostorski akt?
04. 5. 2021

Število gradbenih dnevnikov na gradbišču

Koliko gradbenih dnevnikov bi se naj vodilo na gradbišču?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2021

Vodilni pogodbenik

Kaj konkretno predstavlja vodilni pogodbenik pri izvajalcih in kakšno vlogo ima na gradbišču (v primeru, da je več izvajalcev, ki imajo direktno pogodbo z investitorjem)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2021

Podpis DZO s strani izvajalca

Lahko izvajalec (ki ima vodjo del z vpisom v Obrtno zbornico Slovenije) prevzame kompletno gradnjo (gradbena, obrtniška, elektro in strojno inštalacijska dela), npr. enostanovanjskega objekta, in podpiše DZO za kompletna dela?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2021

Dokazilo o zanesljivosti objekta - kdo ga lahko podpiše?

Situacija: dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) izdela izvajalec (npr. za gradbena dela do 3. grad. faze). Vodja del je vpisan v imenik vodij del Obrtne zbornice Slovenija.Ali lahko vodja del podpiše DZO za izvedbo gradbenih del do 3. gradbene faze?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2021

Odgovornost nadzornika pri zakoličbi

Kakšna je odgovornost nadzornika, ko gre za zakoličbo objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 3. 2021

Možnost dviga fiksnih cen v pogodbi

Zaradi dviga cen gradbenega materiala se gradbeni izvajalci zadnje čase soočajo s težavo, da imajo sklenjene pogodbe z občinami za gradnjo infrastrukture s fiksno ceno ter dogovorjenim končnim rokom izvedbe. Zato iščejo možnosti, kako del višjih stroškov zaradi gibanja cen surovin na svetovnem trgu preliti na investitorje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.