Vprašanja in odgovori

05. 6. 2023

Gradbeno dovoljenje za kozolec

Postavili smo kozolec z merami 8x4 m in višino 5,5 m. S postavitvijo smo pričeli brez gradbenega dovoljenja, saj smo dobili telefonsko mnenje na upravni enoti, da ga ne potrebujemo. Kasneje se je izkazalo, da bi gradbeno dovoljenje potrebovali, saj je objekt visok 5,5 m.Kaj bi bilo najbolje storiti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 6. 2023

Legalizacija in pridobitev uporabnega dovoljenja po posebnem postopku

Ali je možno legalizirati ali pridobiti uporabno dovoljenje po posebnem postopku za posamezne dele stavb (na primer za stanovanje v večstanovanjski stavbi)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2023

Neskladnost prizidka z gradbenim dovoljenjem

Osnovna stavba je kot stanovanje k dvojčku zgrajena leta 1989 z gradbenim dovoljenjem, leta 2014 je narejen prizidek, ki ima prav tako pravnomočno gradbeno dovoljenje za stopnišče. Prizidek je neskladen z gradbenim dovoljenjem - dvignjen del strehe - šara za 1m na eni starni in večje gabarite prizidka za 80cm. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2023

Elaborat vpisa stavbe kot pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja

Je za pridobitev uporabnega dovoljenja zahtevan elaborat vpisa stavbe?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 5. 2023

Legalizacija objekta daljšega obstoja

Ali je dopustno za objekt, ki je legaliziran kot objekt daljšega obstoja po GZ ali GZ-1, izdati gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo oziroma prizidavo? .

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 5. 2023

Uporabno dovoljenje, ločeno za del stavbe

Ali se za osnovno stavbo, ki je zgrajena skladno s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in ji je naknadno prizidan del stavbe, pridobi ločeno uporabno dovoljenje za osnovni objekt in ločeno za del stavbe (prizidek) dovoljenje za objekt daljšega obstoja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 5. 2023

Obvezna dokumentacija za primer rušitve stare hiše

Imamo staro hišo, ki jo želimo podreti. Je dotrajana in se stika sosednje hiše v lastništvu druge osebe.Katero dokumentacijo moramo pridobiti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 5. 2023

Izdelava načrta za del stavbe, ki se legalizira

Ali se za primer, ko je stavba zgrajena s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem v skladu s prostorskim izvedbenim aktom (PIA) in je dodan prizidek (brez gradbenega dovoljenja in ni v skladu s PIA) izdelajo načrti celotne stavbe ali samo za del stavbe, ki se legalizira?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 5. 2023

Kdo izdela posnetek obstoječega stanja za legalizacijo

Ali lahko posnetek obstoječega stanja za legalizacijo po 146. členu GZ-1 izdela investitor osebno ali mora najeti poklicno osebo (arhitekta ali pravno osebo z licenco)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2023

Popravek cene betona v gradbeni pogodbi

Ali lahko popravim ceno betona, ki se je spremenila iz lanskega leta, ko smo podpisali pogodbo za 25 EUR/m3, to je za cca 40 %, kljub temu, da imamo definirane fiksne cene v pogodbi. Dodatna pojasnila, ki ji smo jih prejeli:-gre za gradbeno pogodbo,-gre za dobavljeni beton,-cena ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.