Vprašanja in odgovori

01. 6. 2022

Potrebno gradbeno dovoljenje za naknadno gradnjo nadstreška

14.3.2022 sem vložila vlogo za legalizaciji kleti in garaže, kateri sta bili zgrajeni istočasno z rekonstrukcijo stanovanjske hiše, ki je bila zgrajena 1938 in obnovljena nadzidana 1985 po gr. dovoljenju. 20.4.22 sem pri Upravni enoti dodatno pojasnjevala in dokazovala manjkajoče, vendar se je zataknilo pri nadstrešku, za katerega je bila ...
Samo za aktivne naročnike:
26. 5. 2022

Legalizacija prizidave balkona

Leta 2000 sem prizidal balkon in pridobil 2 m stanovanjske površine. Potem sem dobil odločbo, da moram to vrniti v prvotno stanje. Sem se pritožil in je to ostalo, tako kot je. Vmes sem jaz hčerki podaril stanovanje in je prišlo do spremembe lastništva. Rad bi to legaliziral, da hčerka ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2022

Izdelava izhodiščnega poročila

Za katere stavbe je treba delati izhodiščno poročilo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 5. 2022

Uporabno dovoljenje za prizidek

Je za uporabo prizidka k obstoječi stanovanjski hiši, s katero je prizidek funkcionalno povezan in je zgrajen na podlagi izdanega gr. dovoljenja, potrebno pridobiti tudi uporabno dovoljenje? Če DA, kaj je za to potrebno urediti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 5. 2022

Sprememba namembnosti dela objekta

Prosim za razlago glede postopka spremembe namembnosti dela objekta - mizarska delavnica v servisno delavnico za servis čistilnih aparatov. Objekt ima pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje za mizarsko delavnico ( klasifikacija objekta je 15210 industrijski objekt in se klasifikacija ne spreminja).
Samo za aktivne naročnike:
05. 5. 2022

Komunalni prispevek in legalizacija

Podedoval sem parcelo in vikend, zgrajen l.1989, ki je vpisan v kataster stavb, ima hišno številko., vodovod, elektriko in telekomunikacijski priključek. Zadevo bi prodal. Legalizacija je možna po enostavnem postopku. Zanima me, ali moram plačati tudi komunalni prispevek ali lahko pridobim le legalizacijo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 4. 2022

Zahteve za postavitev začasnega objekta za skladiščenje

Kaj se zahteva od mene kot investitorja v začasni objekt?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 4. 2022

Domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja

Kupil sem stareišo dvostanovanjsko hišo, letnik gradnje 1943. Stanovanji v njej sta bili v preteklosti last očine, ta jih je prodala najemniku in ta dalje drugemu lastniku, ki je šel v osebni stečaj, tako da sem kupil od stečajnega upravitelja. Na upravno enoto sem podal vlogo po 118.členu o izdaji ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2022

Nelegalna gradnja večstanovanjskega objekta

Situacija je: iz gradbenega in uporabnega dovoljenja je razvidno, da sta bili dovoljenji izdani za trostanovanjski objekt, v dejanski rabi pa je stavba sestavljena iz 6ID-jev (stanovanj).Vsaka enota je sicer prosta bremen in vsak ID je vpisan v zemljiško knjigo. Vprašanje: ali ta situacija sedaj pomeni, da objekt ni ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 4. 2022

Uporaba muljev v kmetijstvu

Pri odstranjevanju sedimentov-mulja v akumulacijskih jezerih bi bilo potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov po postopku R10, skladno z Uredbo o odpadkih, pri čemer je potrebno izvesti tudi oceno kakovosti zemeljskega izkopa. Ali se vam zdi realno, da bi iz akumulacijskih jezer v Sloveniji lahko mulj uporabili npr. v ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.