Vprašanja in odgovori

10. 3. 2021

Toplotna izolacija

Kako izbrati toplotno izolacijo za uporabo zunaj ovoja hidroizolacije?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 3. 2021

Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja

Kako pridemo do gradbenega dovoljenja v primeru sežigalnice?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 3. 2021

Znižanje plačila zaradi napake pri gradnji

Kako naj naročnik zniža plačilo zaradi napake pri gradnji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 2. 2021

Standardi glede prezračevalne opreme

Katere nove standarde smo dolžni uporabljati projektanti in proizvajalci prezračevalne opreme?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2021

Nove gradbene uzance in PID-dokumentacija

Kako projekt izvedenih del (PID) obravnavajo PGU 2020?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 2. 2021

Odprava napake pri gradnji

Kako naj postopa naročnik, ki je na objektu opazil napako?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2021

Izdelava ocene požarne ogroženosti s strani zunanjega izvajalca

Za področje varstva pri delu nimamo usposobljenega zaposlenega, zato je to področje urejeno s sklenjeno pogodbo in pooblaščencemKaj potrebuje za izdelavo oceno požarne varnosti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 2. 2021

Bistvene zahteve po Gradbenem zakonu

Katere so bistvene zahteve po Gradbenem zakonu in Uredbi o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 1. 2021

Ocena požarne ogroženosti za stavbo

Kateri so dejavniki za izdelavo ocene požarne ogroženosti (OPO) za stavbo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 1. 2021

Podaljšanje rokov za izvedbo gradbenih del

Kdaj ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.