Vprašanja in odgovori

13. 1. 2022

Uporabno dovoljenje za hišo v 4. gradbeni fazi

V hiši, ki smo jo kupili v 4.gradbeni fazi, imamo prostor za dve kopalnici. Dokončana bi bila samo ena, v drugi pa samo keramika. Je to sporno za pridobitev uporabnega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 1. 2022

Legalizacija objekta, zgrajenega leta 2004

Je po novem zakonu možno legalizirati vikend, ki je bil zgrajen leta 2004. Objekt je vpisan v zemljiški kataster ter ima hišno številko, nima pa gradbenega in uporabnega dovoljenja. Objekt je na gozdnem zemljišču. Kakšni so okvirni stroški legalizacije. Objekt meri cca 37m2.
10. 1. 2022

Dokumentacija ob spremembi namembnosti objekta

Sem lastnik kmetije in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Trenutno imam registrirano Pivovarno kot predelavo živil na kmetiji. Ker želim na enakem gospodarskem poslopju, vendar v drugi zgradbi razširiti dejavnost bom moral spet zaprositi za uporabno dovoljenje.Gre za nezahteven objekt.Katero dokumentacijo je potrebno zagotoviti ob tehničnem prevzemu oz. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 1. 2022

Pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja za enodružinsko hišo

Kakšni bodo po novem GZ-1 pogoji za pridobitev uporabnega dovoljenja za enodružinsko hišo, zgrajeno in dokončano v letu 2016, ko je bila tudi vpisana v kataster in GURS ter pridobljena hišna številka?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 12. 2021

Glasovanje etažnih lastnikov glede vgradnje dvigala

Ker je dvigalo v večstanovanjski hiši ena od skupnih naprav, se stroški izgradnje razdelijo na vse solastnike, v skladu njihovega lastniškega deleža.Ali je, glede financiranja, potrebno glasovanje etažnih lastnikov? Ali pa se izvede glasovanje samo v tem, da se za vgradnjo dvigala lahko koristi denar rezervnega sklada?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 12. 2021

Datum legalizacije objekta daljšega obstoja

Ali se 117. člen GZ glede legalizacije objekta daljšega obstoja spreminja oziroma, ali je datum prestavljen na leto 2003?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 12. 2021

Gradbeni odpadki in evidenčni list

Kako je zakonsko opredeljeno ravnanje z gradbenimi odpadki kot sekundarno surovino: ali za gradbene odpadke, ki se bodo uporabili kot sekundarna surovina potrebujemo najprej evidenčni list o ravnanju z odpadki? Če nam izvajalec reče, da bo npr. del gradbenih odpadkov uporabil kot sekundarno surovino, za to potem ne rabimo evidenčnega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 12. 2021

Sosed kot stranka v postopku v primeru novogradnje

Investitor in lastnik gradi objekt, kjer po ustnem zagotovilu gre za obnovo naknadno legaliziranega objekta. Objekt stanovanjska hiša stoji cca 2m od sosedove meje. Po veljavni zakonodaji in po našem vedenju se lahko na tem področju obnavlja samo v enakih okvirih. V tem primeru pa gre za rušenje stavbe in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 12. 2021

Diplomirani inženir strojništva kot odgovorni nadzornik

Ali je lahko univerzitetni diplomirani inženir strojništva odgovorni nadzornik. Nadzor opravlja več kot 20 let.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2021

Evidenčni list za gradbene odpadke v okviru vzdrževalnih del

Je potreben evidenčni list v primeru gradbenih odpadkov, ko gre za vzdrževalna dela? Gradbeni izvajalci se pogosto izgovarjajo, da nam bodo posredovali evidenčni list z našega gradbišča, ko se jim bo nabralo dovolj odpadkov še iz drugih gradbišč. Kako je s tem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.