Vprašanja in odgovori

02. 5. 2023

Prijava postavljenih zabojnikov na inšpekcijo

Kaj lahko človek naredi, če je prijava na državni gradbeni inšpekciji od sredine leta 2018, ta inšpektor pa nič ne naredi? Gre za na črno postavljena 2 zabojnika hitre prehrane. Pisala na vsa pristojna ministrstva, pa vsi samo odgovarjajo, da so inšpektorji pri svojem delu neodvisni, tako kot sodniki, in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 4. 2023

Skladnost z veljavnim PIA v času legalizacije

Ali se v postopku legalizacije po 146. členu GZ-1 za objekt, ki ni izveden v skladu z veljavnim PIA in tudi ni v skladu s PIA, ki je veljal v času izgradnje stavbe, to ne ugotavlja in se šteje (domneva), da je stavba izdelana v skladu s PIA?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 4. 2023

Poseg na obstoječem objektu

Je potrebno uporabno dovoljenje za poseg na obstoječem objektu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 4. 2023

Dokazilo o pravici graditi

Kako investitor dokaže svojo pravico graditi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 4. 2023

Stranke in stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Kdo so stranke in stranski udeleženci v postopku graditve?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 4. 2023

Legalizacija garaže, zgrajene pred letom 2005

Prosim za informacijo, ali je možno po novem zakonu, ki velja od 1.6.2022, legalizirati garažo na kmetijskem zemljišču z boniteto 70, zgrajeno pred letom 2005 (ki nima odmika od sosednjih parcel) kot objekt daljšega obstoja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 4. 2023

Skladnost s prostorskim izvedbenim aktom

Ali v primeru izpolnjenega pogoja iz drugega odstavka 145. člena GZ-1 (Šteje se, da je objekt skladen s prostorskim aktom in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj tudi, če je bilo zanj pridobljeno lokacijsko dovoljenje, pri čemer objekt od lokacijskega dovoljenja odstopa le v obsegu dopustnih manjših odstopanj, določenih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 4. 2023

Ovoj stavbe kot pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja

Ali mora imeti stavba za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja po 146. členu GZ-1 izdelan ovoj stavbe (fasado)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 4. 2023

Legalizacija za del objekta po 146. členu

Osnovna stavba je zgrajena s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem v skladu s prostorskim izvedbenim aktom (PIA), dodatno zgrajen prizidek, zgrajen pred 1 . januarjem 2005, ki skupaj z osnovnim objektom tvori funkcionalno celoto, pa ni skladen s PIA. Ali je možna legalizacija za del objekta po 146. členu in se PIA ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 4. 2023

Pridobitev uporabnega dovoljenja brez ovoja stavbe

Ali GZ-1 dopušča pridobitev uporabnega dovoljenja brez ovoja stavbe (fasade) za enostanovanjske stavbe in se to nanaša tudi za pridobitev odločbe o legalizaciji objekta (142. – 145. člen GZ-1)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.