Vprašanja in odgovori

08. 10. 2020

Argumenti ZA presojo vplivov na okolje in PROTI presoji vplivov na okolje ob odstranitvi objekta

Je obvezna presoja vplivov na okolje ob odstranitvi objekta brez gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2020

Zavarovalne obveznosti glavnega pogodbenika in njegovih podizvajalcev

Ali mora izpolnjevati predpisane pogoje samo glavni izvajalec/pogodbenik (projektant, nadzornik ali izvajalec) ali tudi njegovi podizvajalci?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 9. 2020

Investitor v razmerju do ostalih udeležencev v gradnji

Koliko lahko investitor "zaupa" izvajalcu gradnje in projektantu?
15. 9. 2020

Dobavitelj energetske opreme kot izvajalec

Ali se dobavitelj večje energetske opreme (ločilnik, odklopnik, transformator,…), ki je po pogodbi obvezan le dobaviti tega na temelj na objektu, tudi šteje za izvajalca? Zaradi velikosti same naprave te ni možno dobaviti v enem kosu, zato jo mora proizvajalec (dobavitelj) na objektu še sestaviti in preizkusiti delovanje. Priklop naprave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 9. 2020

Zunanje osebno dvigalo v obstoječi večstanovanjski stavbi

Kaj potrebujemo za graditev zunanjega osebnega dvigala v obstoječi večstanovanjski stavbi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 9. 2020

Nujna izbira najcenejšega, a najmanj zanesljivega izvajalca

Večkrat izvajamo razpise z gradbenega področja. Sedaj pa imamo izvajalca, ki ni soliden, ki del ne izvaja v skladu s pogodbo, zamuja z izvedbo, ne nazadnje smo mu zaračunali tudi pogodbeno kazen zaradi zamud. Kako se naj kot naročnik zavarujemo pred takšnim izvajalcem, da ga v novem razpisu, čeprav bo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 9. 2020

Prejem ponudb, ki presegajo zagotovljena finančna sredstva

Naročnik je izvedel odprti postopek za gradnjo. Prejel je samo ponudbe, ki presegajo zagotovljena finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago. Ali lahko naročnik izvede še pogajanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 8. 2020

Zadostne reference za sodelovanje v postopku javnih naročil gradnje

Lahko v javnih naročilih nekdo, ki je do sedaj izvajal funkcijo namestnika vodje gradnje, nastopa tudi v vlogi vodje gradnje, brez bojazni, da bi zaradi tega ponudba bila zavrnjena?Glede na sistem javnega naročanja je do referenc vodje del zelo težko priti. Večkrat sem že izvajal funkcijo namestnika vodje gradnje, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 7. 2020

Možnosti oddaje apartmajev

V enostanovanjski hiši bi želeli urediti 2 ali 4 apartmaje in jih tudi oddati.Ali lahko to naredimo, če je hiša grajena z veljavnim gradbenim dovoljenjem in pridobljeno uporabo za enostanovanjski hišo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 7. 2020

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Kako pridobiti uporabno dovoljenje za počitniško hišo, ki je bila legalizirana, in katere dokumente potrebujemo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.