Vprašanja in odgovori

21. 4. 2021

Vodilni pogodbenik

Kaj konkretno predstavlja vodilni pogodbenik pri izvajalcih in kakšno vlogo ima na gradbišču (v primeru, da je več izvajalcev, ki imajo direktno pogodbo z investitorjem)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 4. 2021

Podpis DZO s strani izvajalca

Lahko izvajalec (ki ima vodjo del z vpisom v Obrtno zbornico Slovenije) prevzame kompletno gradnjo (gradbena, obrtniška, elektro in strojno inštalacijska dela), npr. enostanovanjskega objekta, in podpiše DZO za kompletna dela?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2021

Dokazilo o zanesljivosti objekta - kdo ga lahko podpiše?

Situacija: dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) izdela izvajalec (npr. za gradbena dela do 3. grad. faze). Vodja del je vpisan v imenik vodij del Obrtne zbornice Slovenija.Ali lahko vodja del podpiše DZO za izvedbo gradbenih del do 3. gradbene faze?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 3. 2021

Odgovornost nadzornika pri zakoličbi

Kakšna je odgovornost nadzornika, ko gre za zakoličbo objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 3. 2021

Možnost dviga fiksnih cen v pogodbi

Zaradi dviga cen gradbenega materiala se gradbeni izvajalci zadnje čase soočajo s težavo, da imajo sklenjene pogodbe z občinami za gradnjo infrastrukture s fiksno ceno ter dogovorjenim končnim rokom izvedbe. Zato iščejo možnosti, kako del višjih stroškov zaradi gibanja cen surovin na svetovnem trgu preliti na investitorje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 3. 2021

Nasprotovanje stranskih udeležencev zaključkom iz mnenja občine

Kako poteka postopek, če stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja predložijo dokaz, ki nasprotuje zaključkom iz mnenja občine?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 3. 2021

Nasprotovanje stranskih udeležencev nameravani gradnji

Kako stranski udeleženci sedaj dokazujejo svoje nasprotovanje nameravani gradnji, ki temelji na določilih prostorskega akta? Ali izpodbijajo mnenje kot takšno z izrednim pravnim sredstvom?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 3. 2021

Zunanji bazen za kopanje

Kako se računa prostornina pri bazenih?V uredbi o razvrščanju objektov piše (priloga 1), da je bazen za kopanje enostaven objekt, prostornine do 60 m3.Zanima me, kako se ta prostornina računa pri bazenih.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 3. 2021

Pomen gradbenega dnevnika

Kdo, kje in kdaj je obvezno voditi gradbeni dnevnik?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 3. 2021

Gradnja ničenergijskih hiš v ekonomskem smislu

Kakšna pa je razlika v gradnji med običajnimi in 0-energijskimi hišami v ekonomskem smislu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.