Vprašanja in odgovori

02. 12. 2021

Vgradnja dvigala in soglasje solastnikov

V našem bloku želimo vgraditi dvigalo (dvižno ploščad). Situacija je taka, da so trije bloki na skupni ploščadi in imajo skupne kleti in garaže. Dvigalo bi bilo znotraj svetlobnega stolpa, ki je sicer na zunanji strani bloka, vendar pod streho stavbe. Menim, da vgrajena konstrukcija ne more narušiti statike stavbe. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 11. 2021

Gradbeno dovoljenje pri obnovi strehe z zamenjavo špirovcev in utrditvi venca

Je potrebno gradbeno dovoljenje pri obnovi strehe z zamenjavo špirovcev in utrditvi venca?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 11. 2021

Dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov

Imamo 6000 m2 zemljišča, na katerem bi želeli narediti separacijo ali deponijo za gradbeni material. Ta parcela ni vpisana kot zazidljivo zemljišče, niti kot kmetijska površina. Katero dokumentacijo potrebujemo, da vložimo vlogo za pridobitev dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov oz. kakšen je postopek za pridobitev takšnega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 11. 2021

Obnova fasade večstanovanjske stavbe

Podpisali smo predlog za obnovo fasade večstanovanjske stavbe. Za ta predlog je podpisalo 70 % lastniškega deleža. Ali lahko pričnemo z obnovo glede na to, da novi stanovanjski zakon določa več kot 50% lastniškega deleža? V mesecu maju je za to bila potrebna tričetrtinska večina (75%).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 11. 2021

Več oseb v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Ali lahko v postopku izdaje gradbenega dovoljenja skupaj nastopa več oseb (npr. civilna iniciativa)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2021

Pridobitev uporabnega dovoljenja za hišo - dvojček

Dvojček je zgrajen leta 1972 in preurejen v spodnje in zgornje stanovanje z skupnimi deli. Zemljišče razen vhoda je moja last.Leta 1995 smo v pritličju ob soglasju in z gradbenim dovoljenjem zgradili vkopano garažo ter dnevno sobo. Ob dokončanju pa smo pozabili, da je potrebno tudi uporabno dovoljenje.Lani ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 10. 2021

Sprememba predpisa med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja

Kaj se zgodi, če se predpis (npr. prostorski akt) med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja spremeni?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 10. 2021

Pridobitev uporabnega dovoljenja za garažo

Za garažo bi rada pridobila uporabno dovoljenje. Ta objekt stoji že cca. 100 let; najprej je služil kot prostor za sušenje sadja, nato bil spremenjen v garažo za traktor. Vljudno prosim za vaš strokoven napotek, kje začeti za pridobitev ustrezne dokumentacije.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 10. 2021

Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko hišo

Smo v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja enostanovanjske hiše. Imam težave z dokumentacijo in vsemi papirji in me tako zanima, ali je smotrno, da počakam do uveljavitve novega zakona? Bo menda takrat dovolj izjava, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 10. 2021

Pridobitev uporabnega dovoljenja za nadzidavo

Za nadzidavo poslovnega objekta, z uporabnim dovoljenjem je bilo leta 2005 izdano gradbeno dovoljenje za nadzidavo objekta. Nadzidava je bila izvedena do leta 2007. Vendar uporabno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Po katerem postopku, je sedaj najbolj racionalno pridobiti uporabno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.