Vprašanja in odgovori

30. 3. 2022

Sprememba iz enostanovanjske v dvostanovanjsko hišo

Je možno spremeniti vrstno enostanovanjsko hišo v dvostanovanjsko hišo? Vsi priključki so ločeni.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 3. 2022

Gradbeno dovoljenje v primeru, da ni dostopa

Lahko pridobim gradbeno dovoljenje za hišo, kjer pa do ene parcelne meje ne morem priti, ker nimam dostopa?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 3. 2022

Pravnomočnost in dokončnost gradbenega dovoljenja

Kdaj postane gradbeno dovoljenje pravnomočno in kdaj dokončno?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 3. 2022

Dopustna odstopanja

V gradbenem dovoljenju in tehničnem poročilu DGD je zapisano, da bo objekt temeljen na tamponski blazini debeline 120 cm, ki bo podprta z gosto mrežo z lesenimi piloti dolžine 8 m. Pri geomehanskem preverjanju pred izdelavo PZI je priporočljivo, da se stanovanjski objekt zaradi skupne teže temelji na betonskih temeljnih ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 3. 2022

Mobilna enota kot objekt

Ali mobilna hiška sodi med objekte?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 3. 2022

Dovoljenja za gradnjo terase

Ob predpostavki, da gradimo teraso k objektu, ki je večstanovanjska stavba, se pojavi vprašanje, katera dovoljenja je treba pridobiti, če je terasa na skupnem delu projekta ali pa na zemljišču enega lastnika?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 3. 2022

Možnost priključka elektrike na objekt, ki trenutno ni legaliziran

Leta 2009 sem kupil šest ožjih opuščenih vinogradniških parcel in jih preuredil v orehov nasad. Na spodnjem delu ene od omenjenih parcel je na tlorisu nekdanje kmetije zgrajen objekt, ki ima naslov (ulica in hišna številka), ni pa bil legaliziran.- leto izgradnje objekta: 1950,- št. objekta in tip ...
Samo za aktivne naročnike:
02. 3. 2022

Nakup stanovanja v večstanovanjski hiši, ki nima dovoljenja

Kupujemo stanovanje v večstanovanjski hisi brez uporabnega in gradbenega dovoljenja. Hisa je grajena pred letom 1967.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2022

Situacija, ko naročnik ne pristopi k primopredaji

Z deli na objektu smo zaključili in naročnik noče pristopiti k primopredaji oziroma ne želi podpisati primopredajnega zapisnika. Kaj lahko storimo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 2. 2022

Pridobitev uporabnega dovoljenja za gradnjo objekta pred letom 2018

Zanima me, če lahko po novem gradbenem zakonu gremo v višino do 0,50 cm in kako najlaže pridobiti uporabno dovoljenje. Ali je dovolj, če nam to uredi samo arhitekt ali potrebujemo tudi podpis nadzornika. Avgusta 2008 smo dobili gradbeno dovoljenje za enostanovanjsko hišo. Hišo smo zgradili in se aprila 2010 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.