Vprašanja in odgovori

14. 9. 2021

Ureditev meje zemljišča

Ali morajo biti meje zemljišča, kjer se gradi, urejene (določene)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2021

Vloga projektanta v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Kakšne naloge ima v postopku izdaje gradbenega dovoljenja projektant (fizična oseba)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 9. 2021

Obnove vodovodov in kanalizacije - kam z odpadki?

Pri obnovah vodovodov in kanalizacije poleg ostankov betona in asfalta, ki jih oddamo predelovalcu gradbenih odpadkov, nastajajo tudi ostanki zemljin od izkopov, mešanice peska, zemlje, kamenja…. Kako s tem pravilno ravnamo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 8. 2021

Predložitev obrazca ESPD za primer najema gradbenih strojev

V razpisu je bilo določeno, da mora ponudnik za gospodarski subjekt, katerega zmogljivost uporablja, predložiti izpolnjen in podpisan obrazec ESPD. Ali gre pri najemu gradbenih strojev za uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov v smislu prvega odstavka 81. člena ZJN-3 in ali je treba tudi za ta subjekt, ki stroje zgolj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 8. 2021

Vrednost ocene požarne ogroženosti

Kako do vrednosti ocene požarne ogroženosti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 8. 2021

Pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov

Lahko investitor poda pooblastilo za oddajo in pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov o ravnanju z odpadki pogodbenemu izvajalcu del ali ga lahko poda oz. ga je dolžan podati kar podizvajalcu, ki bo na gradbišču dejansko izvajal dela in bo prisoten kot prevoznik in tudi kot predelovalec odpadka po ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 8. 2021

Zahteva investitorja glede poročila o ravnanju z odpadki

Ali lahko investitor s pogodbo od izvajalca zahteva poročilo o ravnanju z odpadki, če predhodno ni bil izdelan načrt o gospodarjenju z odpadki in gre za manj zahtevni objekt?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 8. 2021

Vrzel po definiciji občinskega prostorskega načrta

Ali je mogoče za vrzel šteti tudi zemljišče, na katerem je v času veljavnosti občinskega prostorskega načrta že stal (ali stoji) legalno zgrajen objekt, pa bi investitor ta objekt odstranil in zgradil nov objekt? Ali bi odstranitev objekta vzpostavila vrzel?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 7. 2021

Dostop po cesti, ki je v lasti fizične osebe

Ali je treba dokazati pravico graditi za dostop po cesti, ki je deloma v lasti fizične osebe, če želi investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za dela na obstoječem, legalno zgrajenem objektu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 7. 2021

Izvajalci v primežu rasti cen gradbenih materialov

Kakšne pravice v zvezi s spremembo cene na trgu ima izvajalec?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.