Vprašanja in odgovori

26. 10. 2023

Soglasje soseda za gradbeno dovoljenje

Kdaj je potrebno soglasje soseda in kakšne ugovore lahko imajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 10. 2023

Občina kot stranka v postopku

Ali je občina stranka v postopku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 10. 2023

Ponovna pridobitev gradbenega dovoljenja

Ali se prijava pričetka gradnje lahko sklicuje na datum zakoličbe v času veljavnost podaljšanega gradbenega dovoljenja ali mora investitor ponovno pridobiti novo gradbeno dovoljenje?SITUACIJA:Investitor je pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo gospodarskega poslopja. Veljavnost gradbenega dovoljenja je podaljšal in v tem časi opravil zakoličbo objekta. Sedaj namerava dejansko pričeti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2023

Pogoji za odstranitev manj zahtevnega objekta

V določbi 5. člena GZ je definirana odstranitev manj zahtevnega objekta za primer, ko se ta dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter. Kaj pa je potrebno narediti v primeru rušitve manj zahtevnega objekta, ki se ne dotika sosednjega objekta in je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 10. 2023

Zahtevana dovoljenja za nasutje travnika

Imam večji travnik, ki je na ravninskem delu in ima neposredni dostop iz lokalne občinske ceste. Nanj bi želel nasuti cca 4000 m3 materiala ( zemljine), da bi dvignil nivo travnika za cca 0.5 metra. Travnik, kjer bi bilo potrebno nasutje, je dolžine cca 230m in širine 30m. Zanima me, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2023

Zahteve glede kadrov pri vzdrževalnih delih

Ali je za vzdrževalna dela (npr. vzdrževanje gozdnih cest, vzdrževanje kategoriziranih cest ipd.) ustrezno oz. skladno z GZ-1, da dopustimo imenovanje za funkcijo vodje gradnje tudi kadre, ki so vpisani v imenik GZS ali OZS ali bi morali dopustiti le kadre, vpisane v imenik vodij del pri IZS?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2023

Pridobitev uporabnega dovoljenja po 147 členu GZ-1

Trostanovanjska hiša je leta 1970 pridobila gradbeno in uporabno dovoljenje. Leta 1998 pridobi gradbeno in uporabno dovoljenje tudi prizidek. Leta 20216 lastnik stari del hiše razdeli na dve stanovanjski enoti. Ker OPN na tem območju dovoli zgolj dve stanovanjski hiši, moramo na novo pridobiti uporabno dovoljenje. Izpolnjujemo vse pogoje po ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

14. 9. 2023

Podatek o uporabi komunalne infrastrukture

Ali gre pri zahtevi iz 146. člena GZ-1 »- podatek o uporabi komunalne infrastrukture in podatek o klasifikaciji objekta v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov CC-SI«, za uradni podatek oziroma dokument ali dokazilo in kdo izda oziroma da podatek o uporabi komunalne infrastrukture in kdo izda oziroma ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 9. 2023

Dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja po 147. členu

Ali za uporabno dovoljenje za objekt daljšega obstoja po 147. členu in za uporabno dovoljenje po zakonu za obstoječe enostanovanjske stavbe zadošča izjava pooblaščenega strokovnjaka in ni treba prilagati dokumentacije v smislu PID, DZO?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 9. 2023

Možnost legalizacije za naknadno izvedene prizidave

Je možno oziroma na kakšen način se vodi legalizacija, če so bile po letu 2020 k obstoječemu objektu izvedene prizidave, ki presegajo 50% glede na obstoječi objekt.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.