POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Vprašanja in odgovori

23. 12. 2021

Gradbeni odpadki in evidenčni list

Kako je zakonsko opredeljeno ravnanje z gradbenimi odpadki kot sekundarno surovino: ali za gradbene odpadke, ki se bodo uporabili kot sekundarna surovina potrebujemo najprej evidenčni list o ravnanju z odpadki? Če nam izvajalec reče, da bo npr. del gradbenih odpadkov uporabil kot sekundarno surovino, za to potem ne rabimo evidenčnega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 12. 2021

Sosed kot stranka v postopku v primeru novogradnje

Investitor in lastnik gradi objekt, kjer po ustnem zagotovilu gre za obnovo naknadno legaliziranega objekta. Objekt stanovanjska hiša stoji cca 2m od sosedove meje. Po veljavni zakonodaji in po našem vedenju se lahko na tem področju obnavlja samo v enakih okvirih. V tem primeru pa gre za rušenje stavbe in ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 12. 2021

Diplomirani inženir strojništva kot odgovorni nadzornik

Ali je lahko univerzitetni diplomirani inženir strojništva odgovorni nadzornik. Nadzor opravlja več kot 20 let.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2021

Evidenčni list za gradbene odpadke v okviru vzdrževalnih del

Je potreben evidenčni list v primeru gradbenih odpadkov, ko gre za vzdrževalna dela? Gradbeni izvajalci se pogosto izgovarjajo, da nam bodo posredovali evidenčni list z našega gradbišča, ko se jim bo nabralo dovolj odpadkov še iz drugih gradbišč. Kako je s tem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 12. 2021

Vgradnja dvigala in soglasje solastnikov

V našem bloku želimo vgraditi dvigalo (dvižno ploščad). Situacija je taka, da so trije bloki na skupni ploščadi in imajo skupne kleti in garaže. Dvigalo bi bilo znotraj svetlobnega stolpa, ki je sicer na zunanji strani bloka, vendar pod streho stavbe. Menim, da vgrajena konstrukcija ne more narušiti statike stavbe. ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 11. 2021

Gradbeno dovoljenje pri obnovi strehe z zamenjavo špirovcev in utrditvi venca

Je potrebno gradbeno dovoljenje pri obnovi strehe z zamenjavo špirovcev in utrditvi venca?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 11. 2021

Dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov

Imamo 6000 m2 zemljišča, na katerem bi želeli narediti separacijo ali deponijo za gradbeni material. Ta parcela ni vpisana kot zazidljivo zemljišče, niti kot kmetijska površina. Katero dokumentacijo potrebujemo, da vložimo vlogo za pridobitev dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov oz. kakšen je postopek za pridobitev takšnega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 11. 2021

Obnova fasade večstanovanjske stavbe

Podpisali smo predlog za obnovo fasade večstanovanjske stavbe. Za ta predlog je podpisalo 70 % lastniškega deleža. Ali lahko pričnemo z obnovo glede na to, da novi stanovanjski zakon določa več kot 50% lastniškega deleža? V mesecu maju je za to bila potrebna tričetrtinska večina (75%).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 11. 2021

Več oseb v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Ali lahko v postopku izdaje gradbenega dovoljenja skupaj nastopa več oseb (npr. civilna iniciativa)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2021

Pridobitev uporabnega dovoljenja za hišo - dvojček

Dvojček je zgrajen leta 1972 in preurejen v spodnje in zgornje stanovanje z skupnimi deli. Zemljišče razen vhoda je moja last.Leta 1995 smo v pritličju ob soglasju in z gradbenim dovoljenjem zgradili vkopano garažo ter dnevno sobo. Ob dokončanju pa smo pozabili, da je potrebno tudi uporabno dovoljenje.Lani ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.