Vprašanja in odgovori

22. 2. 2021

Odprava napake pri gradnji

Kako naj postopa naročnik, ki je na objektu opazil napako?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2021

Izdelava ocene požarne ogroženosti s strani zunanjega izvajalca

Za področje varstva pri delu nimamo usposobljenega zaposlenega, zato je to področje urejeno s sklenjeno pogodbo in pooblaščencemKaj potrebuje za izdelavo oceno požarne varnosti?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 2. 2021

Bistvene zahteve po Gradbenem zakonu

Katere so bistvene zahteve po Gradbenem zakonu in Uredbi o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 1. 2021

Ocena požarne ogroženosti za stavbo

Kateri so dejavniki za izdelavo ocene požarne ogroženosti (OPO) za stavbo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 1. 2021

Podaljšanje rokov za izvedbo gradbenih del

Kdaj ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 1. 2021

Ustavitev gradnje

Kdaj lahko gradbeni inšpektor ustavi gradnjo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 1. 2021

Ponovna uporaba zemeljskega izkopa

Na gradbišču imamo večjo količino zemeljskega izkopa, vendar manj od 30.000 m3. Izkop ni onesnažen. Gre za zemljišče, ki je bilo v kmetijski rabi. Izkop želimo ponovno uporabiti za nasipavanje (zunanje ureditve) na stavbnih zemljiščih različnih investitorjev. Uredbi, ki se nanašata na zadevo, takšno uporabo omogočata, vendar je praksa inšpektorjev ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2021

Vpis stavbe v kataster stavb

Kdo in kdaj naj vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Gradnja v lastni režiji in obveznost investitorja

Kako naj investitor, ki je bil pri gradnji hkrati v vlogi izvajalca (gradnja v lastni režiji), pridobi uporabno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Pogoji za projektanta, nadzornika

Katere pogoje mora izpolnjevati projektant in nadzornik?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.