Vprašanja in odgovori

09. 9. 2020

Nujna izbira najcenejšega, a najmanj zanesljivega izvajalca

Večkrat izvajamo razpise z gradbenega področja. Sedaj pa imamo izvajalca, ki ni soliden, ki del ne izvaja v skladu s pogodbo, zamuja z izvedbo, ne nazadnje smo mu zaračunali tudi pogodbeno kazen zaradi zamud. Kako se naj kot naročnik zavarujemo pred takšnim izvajalcem, da ga v novem razpisu, čeprav bo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 9. 2020

Prejem ponudb, ki presegajo zagotovljena finančna sredstva

Naročnik je izvedel odprti postopek za gradnjo. Prejel je samo ponudbe, ki presegajo zagotovljena finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago. Ali lahko naročnik izvede še pogajanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 8. 2020

Zadostne reference za sodelovanje v postopku javnih naročil gradnje

Lahko v javnih naročilih nekdo, ki je do sedaj izvajal funkcijo namestnika vodje gradnje, nastopa tudi v vlogi vodje gradnje, brez bojazni, da bi zaradi tega ponudba bila zavrnjena?Glede na sistem javnega naročanja je do referenc vodje del zelo težko priti. Večkrat sem že izvajal funkcijo namestnika vodje gradnje, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 7. 2020

Možnosti oddaje apartmajev

V enostanovanjski hiši bi želeli urediti 2 ali 4 apartmaje in jih tudi oddati.Ali lahko to naredimo, če je hiša grajena z veljavnim gradbenim dovoljenjem in pridobljeno uporabo za enostanovanjski hišo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 7. 2020

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Kako pridobiti uporabno dovoljenje za počitniško hišo, ki je bila legalizirana, in katere dokumente potrebujemo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

13. 7. 2020

Dokazilo o zanesljivosti objekta

Kdo izdela dokazilo o zanesljivosti objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 7. 2020

Gradnja v lastni režiji

Kaj je še dovoljeno graditi v lastni režiji? V planu imamo izgradnjo enostanovanjske hiše in bi želeli nekatere stvari narediti v lastni režiji, na primer. zidanje zunanjih in notranjih sten. Za ostala dela pa bi najeli izvajalce.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 6. 2020

Postopek legalizacije

116. člen Gradbenega zakona določa postopek legalizacije in v tretji alineji četrtega odstavka določa, da je vlogi za legalizacijo potrebno priložiti tudi mnenja mnenjedajalcev, da izvedena gradnja izpolnjuje pogoje po veljavnih predpisih ali predpisih, ki so veljali v času gradnje. Vloge za legalizacijo se v veliki meri nanašajo na gradnje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 6. 2020

Zahteve za dvižne mize

Kakšne so varnostne zahteve za dvižne mize in kje so predpisane?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2020

Gradbeno dovoljenje za starejše hiše

Kako je z gradbenim dovoljenjem za objekte (hiše) zgrajene v 80-ih letih prejšnjega stoletja? Konkretno: objekt ima GD z lokacijsko dokumentacijo (takrat bila pogoj za GD) iz leta 1982, ni pa projektov. Kako ugotavljati, ali je objekt zgrajen skladno z GD?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.