POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Vprašanja in odgovori

29. 5. 2020

Gradbeno dovoljenje za starejše hiše

Kako je z gradbenim dovoljenjem za objekte (hiše) zgrajene v 80-ih letih prejšnjega stoletja? Konkretno: objekt ima GD z lokacijsko dokumentacijo (takrat bila pogoj za GD) iz leta 1982, ni pa projektov. Kako ugotavljati, ali je objekt zgrajen skladno z GD?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 5. 2020

Izpolnjevanje pogojev investitorja

Zakaj investitorju kot izvajalcu gradnje v lastni režiji (npr. gradnja stanovanjske hiše) ni potrebno izpolnjevati pogojev, kot jih zahteva 6.tč., 14.člen, GZ.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2020

Recenzija oz. revidiranje PZI ali DGD projektne dokumentacije

Ali je z uveljavitvijo GZ potrebna recenzija oz. revidiranje PZI ali DGD projektne dokumentacije? Konkretno sprašujem za primer naročila PZI projektne dokumentacije za ureditev odvodnjavanja padavinskih voda iz strehe in zunanjih utrjenih površin objekta osnovne šole.V gradivu iz seminarja na temo zgornjega vprašanja tega nisem posebej razbral. V ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 5. 2020

Gradnja hiše in kataster stavb

Imam hišo, ki sem jo kupil leta 2008 . Prodajalec mi je prodal samo zgrajeno pritiličje, jaz sem kupil skupaj z parcelo tudi gradbeno dovoljenje za enonadstropno hišo. Imela je že takrat tudi hišno številko in vse priključke. Potem sem zgradil hišo do konca. Hišo želim prodati, vendar sem ugotovil,da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 3. 2020

Vodja del - gradnja v lastni režiji

Zanima me glede vodje del. Nikjer ne piše da pri gradnji v lastni režiji mora biti. Ali lahko izvajalec sam podpiše dokazilo o zanesljivosti in s tem odgovarja za svoje delo? Ali ga lahko podpiše nadzorni? Ne razumem vloge vodje del če boš sam delal kadar bos imel čas. Ni ...
04. 2. 2020

Sprememba namembnosti - uporabno dovoljenje

Kot lastniki objekta - trgovskega centra smo za potrebe dejavnosti novega najemnika pridobili gradbeno dovoljenje zaradi spremembe namembnosti prostora (iz trgovske dejavnosti v poslovni prostor - zavarovalništvo). Prenovitvena dela so bila izvedena v celoti s strani najemnika. Zanima me, ali je v tem primeru sploh potrebno izdati vlogo za pridobitev ...
03. 10. 2019

Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1/3 dela stanovanjskega objekta, ki je samostojen

Stranka živi v tri stanovanjskem objektu. Za objekt je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje leta 2001. Stranka bi rada za svoj del 1/3 pridobila uporabno dovoljenje1/3 del je samostojna enota / ima svoje priključke. Verjetno potrebujemo PID projekte / arhitektura, strojne in elektro instalacije. Kaj je z načrti gradbenih ...
02. 10. 2019

Katere gradnje se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja?

Katere gradnje se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja?
02. 10. 2019

Kako je z gradnjo v lastni režiji/samogradnjo po novem?

Kako je s samogradnjo enostanovanjske hiše po novem gradbene zakonu? Je potrebna prijava gradbišča? Je potreben nadzornik? Kdo bo podpisnik DZO ( Dokazilo o zanesljivosti), če ni vodje del?
02. 10. 2019

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja?

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja? Lahko neurejen vpis osnovnega objekta onemogoči pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek k osnovnemu objektu?

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.