Vprašanja in odgovori

15. 7. 2021

Pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja

Ali drži, da se datum za pridobitev dovoljenja za objekt daljšega obstoja, glede na osnutek novega GZ-1, premika z leta 1998 na leto 2005?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 7. 2021

Dokaz o legalnosti obstoječega objekta

Kako dokazati legalnost obstoječega objekta, na katerem bi se izvajala nova dela in je zanje potrebno gradbeno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 7. 2021

Popolna vloga za izdajo gradbenega dovoljenja

Kdaj se šteje, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 7. 2021

Soglasja etažnih lastnikov

Katero soglasje etažnih lastnikov je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg na skupnih delih (npr. en etažni lastnik želi narediti odprtino na skupni steni, fasadi ipd.)? Katero soglasje etažnih lastnikov je potrebno za spremembo namembnosti stanovanja v poslovni prostor v večstanovanjskem objektu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 7. 2021

Dokazovanje legalnosti obstoječega objekta

Kako dokazati legalnost obstoječega objekta, na katerem bi se izvajala nova dela in je zanje potrebno gradbeno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 6. 2021

Legalizacija po novem GZ-1

Kaj se novega obeta glede legalizacije?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 6. 2021

Rok za legalizacijo

Do kdaj je še možna legalizacija?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 6. 2021

Dokaz pri legalizaciji

Kaj se šteje za dokaz pri legalizaciji?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 6. 2021

Ponovna uporaba zemeljskega izkopa in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Kdaj v primeru ponovne uporabe zemeljskega izkopa ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 6. 2021

Obvezna dokumentacija po prekinitvi gradnje

Katera je obvezna dokumentacija, če želimo nadaljevati z gradnjo objekta, če imamo veljavno gradbeno dovoljenje z dne : 31.03.2014, za objekt : Rekonstrukcija stanovanjsko poslovne hiše. Dela zajemajo: Zamenjavo ostrešja in vgradnjo AB plošče na obstoječem objektu. Takrat so začeli z notranjimi rušitvenimi deli, gradbišča pa niso prijavili. Izvedena dela ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.