Vprašanja in odgovori

20. 1. 2021

Ustavitev gradnje

Kdaj lahko gradbeni inšpektor ustavi gradnjo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 1. 2021

Ponovna uporaba zemeljskega izkopa

Na gradbišču imamo večjo količino zemeljskega izkopa, vendar manj od 30.000 m3. Izkop ni onesnažen. Gre za zemljišče, ki je bilo v kmetijski rabi. Izkop želimo ponovno uporabiti za nasipavanje (zunanje ureditve) na stavbnih zemljiščih različnih investitorjev. Uredbi, ki se nanašata na zadevo, takšno uporabo omogočata, vendar je praksa inšpektorjev ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2021

Vpis stavbe v kataster stavb

Kdo in kdaj naj vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Gradnja v lastni režiji in obveznost investitorja

Kako naj investitor, ki je bil pri gradnji hkrati v vlogi izvajalca (gradnja v lastni režiji), pridobi uporabno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Pogoji za projektanta, nadzornika

Katere pogoje mora izpolnjevati projektant in nadzornik?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 12. 2020

Nadzor glede sodelovanja kompetentnih oseb

Kako zahtevati ustrezen nadzor glede sodelovanja oseb z vseh potrebnih strokovnih področij?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 11. 2020

Spremembe v požarnem načrtu

Kdaj je treba javiti spremembe v požarnem načrtu in komu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2020

Nadzor investitorja nad ravnanjem z gradbenimi odpadki

V našem podjetju imamo dostikrat zunanje izvajalce, ki nam kaj gradijo. Oni sicer odpeljejo gradbene odpadke in imamo tudi evidenčne liste. Na kaj moramo biti kot investitorji pozorni ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2020

Reševanje manjših količin zemeljskega izkopa

Bi bilo mogoče da se zemeljski izkop, iz različnih lokacij, odlaga v zapuščen kamnolom (ekološko izboljšanje stanja tal)? Za odlaganje, na takšni lokaciji, se pridobi (skupni) OVD, za vsako naknadno odlaganje pa se pridobi oceno zemljine, ki bo odložena. Ali bi bilo potrebno ob vsakem odlaganju druge zemljine, pa naj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 10. 2020

Vnovčitev bančne garancije zaradi napak izvajalca

Izvajalec je pred 8 leti vgrajeval kanalizacijo v cestnem telesu. S časom so se začeli pojavljati posedki na trasi, kjer je bil izkopan jarek ter vgrajena kanalizacija. Geomehanske vrtine na lokacijah posedkov so pokazale, da je izvajalec premalo komprimiral nasip. Izvajalec je bil pozvan k odpravi napake v garancijskem roku, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.