Vprašanja in odgovori

15. 12. 2020

Nadzor glede sodelovanja kompetentnih oseb

Kako zahtevati ustrezen nadzor glede sodelovanja oseb z vseh potrebnih strokovnih področij?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 11. 2020

Spremembe v požarnem načrtu

Kdaj je treba javiti spremembe v požarnem načrtu in komu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 11. 2020

Nadzor investitorja nad ravnanjem z gradbenimi odpadki

V našem podjetju imamo dostikrat zunanje izvajalce, ki nam kaj gradijo. Oni sicer odpeljejo gradbene odpadke in imamo tudi evidenčne liste. Na kaj moramo biti kot investitorji pozorni ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 10. 2020

Reševanje manjših količin zemeljskega izkopa

Bi bilo mogoče da se zemeljski izkop, iz različnih lokacij, odlaga v zapuščen kamnolom (ekološko izboljšanje stanja tal)? Za odlaganje, na takšni lokaciji, se pridobi (skupni) OVD, za vsako naknadno odlaganje pa se pridobi oceno zemljine, ki bo odložena. Ali bi bilo potrebno ob vsakem odlaganju druge zemljine, pa naj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 10. 2020

Vnovčitev bančne garancije zaradi napak izvajalca

Izvajalec je pred 8 leti vgrajeval kanalizacijo v cestnem telesu. S časom so se začeli pojavljati posedki na trasi, kjer je bil izkopan jarek ter vgrajena kanalizacija. Geomehanske vrtine na lokacijah posedkov so pokazale, da je izvajalec premalo komprimiral nasip. Izvajalec je bil pozvan k odpravi napake v garancijskem roku, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 10. 2020

Argumenti ZA presojo vplivov na okolje in PROTI presoji vplivov na okolje ob odstranitvi objekta

Je obvezna presoja vplivov na okolje ob odstranitvi objekta brez gradbenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 10. 2020

Zavarovalne obveznosti glavnega pogodbenika in njegovih podizvajalcev

Ali mora izpolnjevati predpisane pogoje samo glavni izvajalec/pogodbenik (projektant, nadzornik ali izvajalec) ali tudi njegovi podizvajalci?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 9. 2020

Investitor v razmerju do ostalih udeležencev v gradnji

Koliko lahko investitor "zaupa" izvajalcu gradnje in projektantu?
15. 9. 2020

Dobavitelj energetske opreme kot izvajalec

Ali se dobavitelj večje energetske opreme (ločilnik, odklopnik, transformator,…), ki je po pogodbi obvezan le dobaviti tega na temelj na objektu, tudi šteje za izvajalca? Zaradi velikosti same naprave te ni možno dobaviti v enem kosu, zato jo mora proizvajalec (dobavitelj) na objektu še sestaviti in preizkusiti delovanje. Priklop naprave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 9. 2020

Zunanje osebno dvigalo v obstoječi večstanovanjski stavbi

Kaj potrebujemo za graditev zunanjega osebnega dvigala v obstoječi večstanovanjski stavbi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.