Vprašanja in odgovori

27. 2. 2023

Dovoljenje za objekt daljšega obstoja za prizidek

Ali lahko upravna enota izda dovoljenje za objekt daljšega obstoja za prizidek po 146.čl.ZG-1, brez da bi upoštevala prostorski izvedbeni akt? Prizidek namreč nima parcelnega odmika, zajeda se v streho sosednjega objekta, tako da ni možno vzdrževanje strehe. Odločba o rušenju je izdana že tri leta za ta prizidek.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 2. 2023

Končni obračun med naročnikom in izvajalcem

Kaj je končni obračun in kakšen je njegov pomen ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 2. 2023

Soglasje za spremembo barve fasade

Sem etažna lastnica in me zanima, kolikšen delež podpisov je potreben za obnovo fasade?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 2. 2023

Vročitev gradbenega dovoljenja vsem strankam v postopku

Kako se vroča gradbeno dovoljenje vsem strankam v postopku? Ali velja fikcija vročitve po 15 dneh, če stranke v postopku ne dvignejo dovoljenja oz. če se osebna vročitev ne da opraviti? Se vročitev opravi z objavo na oglasni deski upravnega organa in ali se šteje, da je vročitev opravljena po ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 1. 2023

Izhodiščno poročilo

Imamo veljavno okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2009 ter smo podali vlogo za spremembo tega dovoljenja v 2022, namenjeno uskladitvi zaključkom BAT- ali je potrebno izvesti izhodiščno poročilo (naprava se nahaja na vodovarstvenem vrelčnem območju)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 1. 2023

Pooblastilo nadzornika za naročanje gradbenih del

Lahko nadzornik izvajalcu naroča gradbena dela?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2023

Nepredvidena dela

Kaj so nepredvidena dela in zakaj nastopijo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 1. 2023

Dodatna dela

Kaj so dodatna dela in kdo je odgovoren za plačilo izvedbe teh dodatnih del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 1. 2023

Višja gradnja, kot je opredeljeno v gradbenem dovoljenju

V lokacijski informaciji piše, da se na naši parceli lahko gradi p+1+m.Mi smo zgradili samo p+m.Ali po prostorskem aktu to gre skozi, če je kolenčni zid višji za 40 cm, ker dejansko bi lahko bila hiša visoka še za eno nadstropje, kar je bilo navedeno v PUP-u.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 1. 2023

Pogoj za opravljanje dejavnosti pleskarja

Ali moram v primeru pleskanja notranjih in zunanjih sten imeti zaposlenega pooblaščenega inženirja, če sam to nisem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.