Vprašanja in odgovori

Dobavitelj energetske opreme kot izvajalec

Ali se dobavitelj večje energetske opreme (ločilnik, odklopnik, transformator,…), ki je po pogodbi obvezan le dobaviti tega na temelj na objektu, tudi šteje za izvajalca? Zaradi velikosti same naprave te ni možno dobaviti v enem kosu, zato jo mora proizvajalec (dobavitelj) na objektu še sestaviti in preizkusiti delovanje. Priklop naprave ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Zunanje osebno dvigalo v obstoječi večstanovanjski stavbi

Kaj potrebujemo za graditev zunanjega osebnega dvigala v obstoječi večstanovanjski stavbi?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Nujna izbira najcenejšega, a najmanj zanesljivega izvajalca

Večkrat izvajamo razpise z gradbenega področja. Sedaj pa imamo izvajalca, ki ni soliden, ki del ne izvaja v skladu s pogodbo, zamuja z izvedbo, ne nazadnje smo mu zaračunali tudi pogodbeno kazen zaradi zamud. Kako se naj kot naročnik zavarujemo pred takšnim izvajalcem, da ga v novem razpisu, čeprav bo ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Prejem ponudb, ki presegajo zagotovljena finančna sredstva

Naročnik je izvedel odprti postopek za gradnjo. Prejel je samo ponudbe, ki presegajo zagotovljena finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago. Ali lahko naročnik izvede še pogajanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Zadostne reference za sodelovanje v postopku javnih naročil gradnje

Lahko v javnih naročilih nekdo, ki je do sedaj izvajal funkcijo namestnika vodje gradnje, nastopa tudi v vlogi vodje gradnje, brez bojazni, da bi zaradi tega ponudba bila zavrnjena?Glede na sistem javnega naročanja je do referenc vodje del zelo težko priti. Večkrat sem že izvajal funkcijo namestnika vodje gradnje, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Možnosti oddaje apartmajev

V enostanovanjski hiši bi želeli urediti 2 ali 4 apartmaje in jih tudi oddati.Ali lahko to naredimo, če je hiša grajena z veljavnim gradbenim dovoljenjem in pridobljeno uporabo za enostanovanjski hišo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pridobitev uporabnega dovoljenja

Kako pridobiti uporabno dovoljenje za počitniško hišo, ki je bila legalizirana, in katere dokumente potrebujemo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Gradnja v lastni režiji

Kaj je še dovoljeno graditi v lastni režiji? V planu imamo izgradnjo enostanovanjske hiše in bi želeli nekatere stvari narediti v lastni režiji, na primer. zidanje zunanjih in notranjih sten. Za ostala dela pa bi najeli izvajalce.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Postopek legalizacije

116. člen Gradbenega zakona določa postopek legalizacije in v tretji alineji četrtega odstavka določa, da je vlogi za legalizacijo potrebno priložiti tudi mnenja mnenjedajalcev, da izvedena gradnja izpolnjuje pogoje po veljavnih predpisih ali predpisih, ki so veljali v času gradnje. Vloge za legalizacijo se v veliki meri nanašajo na gradnje ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.