Vprašanja in odgovori

06. 10. 2022

Pravilo javnega naročanja pri izvajanju investicij

Je naročnik, ki ima v lasti manj kot 50 % nepremičnine, pri izvajanju investicij na objektu dolžan slediti pravilom javnega naročanja oziroma ali se lahko izbor izvajalca investicijskih del na objektu prenese na upravnika objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 9. 2022

Ureditev pravnomočnega gradbenega dovoljenja

Kupujemo hišo, ki še ni dokončana. Imamo gradbeno dovoljenje, "štempirano" iz upravne enote.Ob urejanju kredita na banki zahtevajo, da je dovoljenje pravnomočno. Kje to uredimo??

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

29. 9. 2022

Poseg na lastniški parkirni prostor

Živimo v večstanovanjski zgradbi in imamo večji lastniški parkirni prostor, ki nikogar ne omejuje. Na parkirnem prostoru bi želeli ob strani zasaditi ožjo živo mejo, da bi imeli na teraso nekaj sence. Prosim za odgovor, ali imamo pri tem kakšne omejitve oz. obveznosti do sostanovalcev večstanovanjske zgradbe.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 9. 2022

Pridobitev uporabnega dovoljenja za hišo z GD iz leta 2017

Enodružinska stanovanjska hiša gotova, geodetski vris in vpis stavbe v kataster urejen. Pridobljeno gradbeno dovoljenje leta 2017, hiša zgrajena skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.Stranka potrebuje uporabno dovoljenje ter hišno številko.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 9. 2022

Investitor kot nadzornik nad gradnjo

Investitor je pravna oseba in je hkrati nadzornik nad gradnjo. Je v tem primeru treba skleniti pogodbo o nadzoru ali se kako drugače uredi pravni status?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 8. 2022

Analiza odpadka z nevarnimi lastnostmi

Kdo da odpadek na analizo, da se določi, da nima nevarnih lastnosti in kdo je plačnik analize? Investitor ali izvajalec?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

23. 8. 2022

Dokumentacija za odstranitev oz. rušenje objekta

Katere dokumente je potrebno pred prijavo oz. izvedbo odstranitve objekta poslati na UE?Kateri pogoji morajo biti pri tem izpolnjeni oz. ali konkretni objekt, ki je predviden za rušenje, mora biti vpisan v kataster stavb? Če ni, ali je pred rušitvijo oz. prijavo potrebno to geodetsko urediti? Kako je z ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

11. 8. 2022

Pravica najemnika do povračila stroškov za popravila v poslovnem prostoru

Najemnik je dal delati omete v poslovnih prostorih, ki jih ima v najemu. Ima pravico do povračila stroškov od najemodajalca?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 8. 2022

Posebna raba javnih površin

Kaj pomeni posebna raba javnih površin

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

09. 8. 2022

Izdaja gradbenega dovoljenja v primeru, ko je komunalna infrastruktura še v izgradnji

Se lahko pridobi gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt v stanovanjski soseski , kjer je komunalna infrastruktura še v izgradnji oz. še ni zgrajena?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.