Vprašanja in odgovori

Podaljšanje rokov za izvedbo gradbenih del

Kdaj ima izvajalec pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Označitev in zaščita gradbišč

Kdo je odgovoren, da je gradbišče označeno ter varnost dela na njem zagotovljena?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Ustavitev gradnje

Kdaj lahko gradbeni inšpektor ustavi gradnjo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Ponovna uporaba zemeljskega izkopa

Na gradbišču imamo večjo količino zemeljskega izkopa, vendar manj od 30.000 m3. Izkop ni onesnažen. Gre za zemljišče, ki je bilo v kmetijski rabi. Izkop želimo ponovno uporabiti za nasipavanje (zunanje ureditve) na stavbnih zemljiščih različnih investitorjev. Uredbi, ki se nanašata na zadevo, takšno uporabo omogočata, vendar je praksa inšpektorjev ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Vpis stavbe v kataster stavb

Kdo in kdaj naj vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Gradnja v lastni režiji in obveznost investitorja

Kako naj investitor, ki je bil pri gradnji hkrati v vlogi izvajalca (gradnja v lastni režiji), pridobi uporabno dovoljenje?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Pogoji za projektanta, nadzornika

Katere pogoje mora izpolnjevati projektant in nadzornik?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Nadzor glede sodelovanja kompetentnih oseb

Kako zahtevati ustrezen nadzor glede sodelovanja oseb z vseh potrebnih strokovnih področij?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Spremembe v požarnem načrtu

Avtor: Romana Lah

Kdaj je treba javiti spremembe v požarnem načrtu in komu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Nadzor investitorja nad ravnanjem z gradbenimi odpadki

V našem podjetju imamo dostikrat zunanje izvajalce, ki nam kaj gradijo. Oni sicer odpeljejo gradbene odpadke in imamo tudi evidenčne liste. Na kaj moramo biti kot investitorji pozorni ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.