Vprašanja in odgovori

16. 4. 2024

Pridobitev uporabnega dovoljenja in soglasje solastnikov

Ali je za pridobitev uporabnega dovoljenja potrebno soglasje vseh solastnikov ob vložitvi zahteve oz. ali zadošča, da se uporabno dovoljenje izda zgolj na zahtevo enega izmed solastnikov. Gre za objekt zgrajen pred letom 1968. Pa tudi sicer se mi poraja vprašanje, saj nikjer ne piše, če vlaga zahtevek izvajalec, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 4. 2024

Razširitev legaliziranega objekta

Imamo legaliziran objekt daljšega obstoja po 117. členu GZ na gozdnem zemljišču (počitniška stavba). Zanima nas, kakšne možnosti imamo za razširitev objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 3. 2024

Vpliv novih prostorskih aktov na obstoječe stanje

Samostojno stoječa stavba - pomožni kmetijski objekt v izmeri 28m je bila zgrajena l. 1970 in je vpisana v register stavb. Pred 10 leti se je spremenila namembnost zemljišča, in sicer iz kmetijskega v stanovanjsko. V tem času se je zamenjala tudi občina. Zdaj je to občina Medvode, pred tem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 3. 2024

Pridobitev dokazila o zanesljivosti objekta

Kako pridobiti dokazilo o zanesljivosti objekta, če izvajalec noče sodelovati in podpisati dokazila o zanesljivosti objekta?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 3. 2024

Zahtevano soglasje za izdelavo preboja v stanovanju

OZADJE: Stranka želi izdelati preboj v svojem stanovanju v večstanovanjskem objektu, skozi notranjo nosilno steno:Preboj bo velikosti do L < 2,0 m in se nahaja v steni dolžine L > 6,0 m.Tako ta izvedba spada med »Manjše rekonstrukcije«.Lahko ji izdelamo:Načrt gradbenih konstrukcijMnenje pooblaščenega strokovnjaka s ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

28. 2. 2024

Soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja

Pred leti smo na mejo nelegalno zazidali zimski vrt. Sedaj pa nam soseda, ki živi v tujini, noče dati soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja.Živimo v strnjenem naselju, kjer je večina pomožnih stavb zazidanih na mejo.Zanima nas, ali je možno to legalizirati brez soglasja sosede, glede na to, da ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 2. 2024

Prijava začetka gradnje

Imamo gradbeno dovoljenje za obnovo objekta, ki je bilo pravnomočno 8.3.2022. Zanima nas, v kolikšnem času moramo prijaviti začetek gradnje, preden gradbeno dovoljenje preneha veljati.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 2. 2024

Oblika gradbene pogodbe

Ali je predpisana oblika gradbene pogodbe pogoj za njeno veljavnost?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 2. 2024

Sprememba namembnosti zaradi spremembe dejavnosti

Smo lastniki poslovnega prostora, ki ima uporabno dovoljenje za butik.Odločili smo se, da bomo v tem prostoru odslej opravljali drugo dejavnost (okrepčevalnica oz. neke vrste priprava hitre hrane, brez strežbe za mizo).Zanima nas, ali moramo iti v postopek za spremembo uporabnega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 2. 2024

Vodenje gradnje pri zasebnih objektih

Kdo lahko vodi gradnjo predvsem za zasebne objekte?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.