Vprašanja in odgovori

29. 11. 2023

Tolmačenje dikcije iz 149. člena GZ-1

Prosim za tolmačenje dikcije iz 149. člena GZ-1, ki se nanaša na pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte, zgrajene pred 1.6.2018 z gradbenim dovoljenjem in sicer: ˝enostanovanjski objekt zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1.6.2018˝.Ali to pomeni, da mora biti objekt samo zgrajen (v našem primeru objekt zgrajen, notranjost ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 11. 2023

Kaj se šteje kot uporabno dovoljenje za celoten objekt?

Ali odločba o legalizaciji namembnosti in odločba o objektu daljšega obstoja za spremenjeno namembnost štejeta kot uporabno dovoljenje za celoten objekt, če pred tem objekt uporabnega dovoljenja še ni imel?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

02. 11. 2023

Nepoštena uporaba pravic (zavlačevanje postopka)

Obstaja kak nadzor nad poštenostjo stranskih udeležencev v postopku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

26. 10. 2023

Soglasje soseda za gradbeno dovoljenje

Kdaj je potrebno soglasje soseda in kakšne ugovore lahko imajo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

19. 10. 2023

Občina kot stranka v postopku

Ali je občina stranka v postopku?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 10. 2023

Ponovna pridobitev gradbenega dovoljenja

Ali se prijava pričetka gradnje lahko sklicuje na datum zakoličbe v času veljavnost podaljšanega gradbenega dovoljenja ali mora investitor ponovno pridobiti novo gradbeno dovoljenje?SITUACIJA:Investitor je pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo gospodarskega poslopja. Veljavnost gradbenega dovoljenja je podaljšal in v tem časi opravil zakoličbo objekta. Sedaj namerava dejansko pričeti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 10. 2023

Pogoji za odstranitev manj zahtevnega objekta

V določbi 5. člena GZ je definirana odstranitev manj zahtevnega objekta za primer, ko se ta dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen manj kot en meter. Kaj pa je potrebno narediti v primeru rušitve manj zahtevnega objekta, ki se ne dotika sosednjega objekta in je ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 10. 2023

Zahtevana dovoljenja za nasutje travnika

Imam večji travnik, ki je na ravninskem delu in ima neposredni dostop iz lokalne občinske ceste. Nanj bi želel nasuti cca 4000 m3 materiala ( zemljine), da bi dvignil nivo travnika za cca 0.5 metra. Travnik, kjer bi bilo potrebno nasutje, je dolžine cca 230m in širine 30m. Zanima me, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 9. 2023

Zahteve glede kadrov pri vzdrževalnih delih

Ali je za vzdrževalna dela (npr. vzdrževanje gozdnih cest, vzdrževanje kategoriziranih cest ipd.) ustrezno oz. skladno z GZ-1, da dopustimo imenovanje za funkcijo vodje gradnje tudi kadre, ki so vpisani v imenik GZS ali OZS ali bi morali dopustiti le kadre, vpisane v imenik vodij del pri IZS?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 9. 2023

Pridobitev uporabnega dovoljenja po 147 členu GZ-1

Trostanovanjska hiša je leta 1970 pridobila gradbeno in uporabno dovoljenje. Leta 1998 pridobi gradbeno in uporabno dovoljenje tudi prizidek. Leta 20216 lastnik stari del hiše razdeli na dve stanovanjski enoti. Ker OPN na tem območju dovoli zgolj dve stanovanjski hiši, moramo na novo pridobiti uporabno dovoljenje. Izpolnjujemo vse pogoje po ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.