Zamenjava projektantskega nadzora- vodja projekta

Vprašanje:

Kdo lahko izdela in podpiše PID dokumentacijo ter izvaja projektantski nadzor v primeru, da vodja projekta, ki je podpisoval DGD in PZI dokumentacijo umre / se preseli v tujino / je brezposeln ali zaposlen v drugem podjetju?

Je možna zamenjava pravne osebe (projektanta), ki je izdelovala DGD in PZI za fazo PID? PO MOJEM MNENJU DA, KER JE NAMEN DGD PRIDOBITEV DOVOLJENJA, NAMEN PZI IN PID PA GRADNJA IN POSNETNEK IZVEDENIH DEL

Če ja, je potrebno pridobiti kakšno soglasje s strani projektanta DGD in PZI? NE

Če ne, kaj v primeru prenehanja delovanja pravne osebe, ki je izdelala DGD in PZI?

GLEJ PRVO VPRAŠANJE

Odgovor:

ČE PRVOTNI PROJEKTANT (FIRMA) ZARADI RAZLIČNIH VZROKOV (PREKINITEV POGODBE, PRENEHANJE OPRAVLJANJE POKLICA POOBLAŠČENE OSEBE, DEJAVNOSTI, SMRTI IN DRUGO) NE MORE DOKONČNO IZDELATI IN PODPISATI PID (PODPIS ODGOVORNE OSEBE PODJETJA IN PODPIS VODJE PROJEKTA, KI JE VPISAN V ZAPS ALI IZS) TO LAHKO STORI DRUGO PODJETJE ALI S.P., KI IZPOLNJUJE POGOJE PO ZAID

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.