Vnovčitev bančne garancije zaradi napak izvajalca

Vprašanje:

Izvajalec je pred 8 leti vgrajeval kanalizacijo v cestnem telesu. S časom so se začeli pojavljati posedki na trasi, kjer je bil izkopan jarek ter vgrajena kanalizacija. Geomehanske vrtine na lokacijah posedkov so pokazale, da je izvajalec premalo komprimiral nasip. Izvajalec je bil pozvan k odpravi napake v garancijskem roku, vendar prenaša odgovornost na takratne vremenske vplive in lokacijo gradnje. Izvajalec je že bil pozvan k odpravi napak v garancijski dobi, vendar krivdo zavrača ter napoveduje tudi spor v primeru unovčitve garancije.

Zanima me, kako peljati postopek vnovčitve bančne garancije. Ali mora naročnik izdelati popis potrebnih sanacijskih del? Ali mora naročnik izvesti razpis za oddajo sanacijskih del?

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.