Pridobitev uporabnega dovoljenja za 1/3 dela stanovanjskega objekta, ki je samostojen

Vprašanje:

  1. Stranka živi v tri stanovanjskem objektu. Za objekt je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje leta 2001. Stranka bi rada za svoj del 1/3 pridobila uporabno dovoljenje
  2. 1/3 del je samostojna enota / ima svoje priključke. Verjetno potrebujemo PID projekte / arhitektura, strojne in elektro instalacije. Kaj je z načrti gradbenih konstrukcij /. Kaj narediti z dokazilom o zanesljivosti objekta ?

Odgovor:

  1. Lahko ga pridobite, če je gradbeno dovoljenje izdano za stanovanje kot funkcionalna celota.

2. Po 68. čl. GZ ga lahko pridobite naknadno od oseb, ki izpolnjujejo pogoje za projektanta - izdelava PID, nadzornika - podpis PID in DZO in izvajalca - izdelava DZO in podpis izjave.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.