Postopek legalizacije

Vprašanje:

116. člen Gradbenega zakona določa postopek legalizacije in v tretji alineji četrtega odstavka določa, da je vlogi za legalizacijo potrebno priložiti tudi mnenja mnenjedajalcev, da izvedena gradnja izpolnjuje pogoje po veljavnih predpisih ali predpisih, ki so veljali v času gradnje.

Vloge za legalizacijo se v veliki meri nanašajo na gradnje iz 80-ih let (nekaj tudi prej, nekaj kasneje) in za ta obdobja predpisi, tudi prostorski akti, niso vedno na razpolago.

V zvezi s temi primeri in vlogami za izdajo mnenj nas glede na (ne)razpoložljivost starih predpisov zanima, kako presojati vloge za podajo mnenja? V veliko primerih namreč pogoji iz trenutno veljavnih predpisov niso izpolnjeni, bi pa verjetno bili po starih.

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.