Načrt gospodarjenja z odpadki

Vprašanje:

Ali je potrebno za odstranitev manj zahtevnega objekta izdelati ločen načrt za odstranitev in načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ali se lahko izdela skupni načrt?

Odgovor:

Oba načrta je treba poslati na UE, PZI v elektronski obliki. Teoretično bi bilo možno, da bi bila združena, pomembno je le, da je izdelan PZI skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije... in načrt skladno z uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo na gradbiščih.

Iz naslova načrta naj bo jasno razvidno, da vsebuje oba načrta.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.