Investitor v razmerju do ostalih udeležencev v gradnji

Vprašanje:

Koliko lahko investitor "zaupa" izvajalcu gradnje in projektantu?

Odgovor:

Investitor je v pogodbenem razmerju s projektantom, nadzornikom in izvajalcem, kjer vsak prvenstveno skrbi za svoje koristi.

Zakonodaja projektantom, nadzornikom in izvajalcem nalaga obveznosti, ki jih morajo izpolniti v odnosu do svojega naročnika, to je investitorja. Če le-teh ne izpolnijo, jih investitor ne zna zahtevati, saj se niti ne zaveda svojih pravic.

Zato je zelo smiselno, da se tudi investitorji, ki imate izvedbo svojih gradbenih projektov formalnopravno urejeno s pogodbo, udeležite praktičnih seminarjev Forum Akademije na temo gradbene zakonodaje.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.