Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja?

Vprašanje:

Ali je ureditev vpisa v kataster stavb pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja? Lahko neurejen vpis osnovnega objekta onemogoči pridobitev uporabnega dovoljenja za prizidek k osnovnemu objektu?

Odgovor:

Neureditev vpisa v kataster stavbe je prekršek po Zakonu o evidentiranju nepremičnin (ZEN).

Do 1.1.2021 ne vpliva na izdajo uporabnega dovoljenja.

Po 1.1.2021 pa bo moral biti elaborat za vpis v kataster stavb sestavni del vloge na UE za pridobitev UD in bo UE avtomatsko poslala na GURS.

Odgovarja Aleksandra Velkovrh, dipl.inž.gradb.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.