Energetska učinkovitost

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog osnutka Pravilnika o spremembah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=9170
Samo za aktivne naročnike:

DZ sprejel novelo energetskega zakona

DZ je 18.junija z 49 glasovi za in 17 proti danes sprejel novelo energetskega zakona, ki prinaša številne spremembe in novosti.
Samo za aktivne naročnike:

Stavbno pohištvo – obremenitve in toplotni tokovi

Na stavbne elemente, ki so vgrajeni v ali na zunanji ovoj stavbe, delujejo številne obremenitve. Pri tem ne smemo pozabiti, da praktično vse delujejo tudi na stik oz. priključno rego med elementi in konstrukcijami, dodatno pa se pojavijo še medsebojni fizikalni vplivi. Že vremenske obremenitve so lahko zelo velike. Absolutna ...
Samo za aktivne naročnike:

Požarne lastnosti fasad

Iz energetskega vidika mora biti stavba dobro toplotno izolirana, kar pa pomeni, da se lahko na zunanji strani stavbe pojavi velika količina gorljivega materiala. ZIz gradbeno fizikalnega vidika največkrat govorimo o kontaktnih, prezračevanih, dvojnih in obešenih fasadah, pa tudi o lesenih fasadah in fasadah iz t.i. sendvič plošč. Tipični proizvodi ...
Samo za aktivne naročnike:

Toplotna izolacija, vgrajena v vlažno okolje

– pomembne informacije za projektante, izvajalce in nadzornike pa tudi investitorje Včasih toplotna izolacija ni bila med najpomembnejšimi elementi stavbe in je bilo skorajda vseeno, kakšne lastnosti je imela izolacija, vgrajena pod nivojem terena. Že dolgo pa ni več tako. Zaradi evropske zakonodaje, katere cilj sta zaščita ozonskega plašča in ...
Samo za aktivne naročnike:

Pomen ustrezne vgradnje stavbnega pohištva

Ko se dotaknemo še vedno prevladujoče prakse pri vgradnji stavbnega pohištva, tj. oken in zunanjih vrat, se zdi, kot da zanjo zgornje navedbe ne veljajo. Okno je v taki ali drugačni obliki od nekdaj človekov spremljevalec. Že vhod v naravno votlino, kjer si je naš prednik poiskal zatočišče pred vremenskimi ...
Samo za aktivne naročnike:

Cilji glede zgodnje uvedbe sNES in potrebna sredstva do 2020

Tabeli 3 in 4 po AN sNES povzemata vmesne cilje do 2015 in končne cilje do izteka prehodnega obdobja za uvedbo skoraj ničenergijskih novogradenj in prenov do polne uvedbe določil 330. člena Energetskega zakona EZ-1. Tabela 3: Vmesni cilji za novozgrajene skoraj ničenergijske stavbe (Vir: AN sNES.) AN sNES vmesni ...
Samo za aktivne naročnike:

Postopna uveljavitev skoraj ničenergijskih stavb do 2020 in pogoji zanjo

Predlog akcijskega načrta AN sNES obsega tudi časovni načrt gradnje skoraj ničenergijskih stavb pred letom 2020 (2018), ko to postane vsaj za novogradnje zakonska obvezna. Ključno je, da sNES spodbudimo tudi ob večji in celoviti prenovi obstoječih stavb. Akcijski načrt v ta namen opredeljuje potenciale za gradnjo novih skoraj ničenergijskih ...
Samo za aktivne naročnike:

Tehnična definicija sNES

Pri presoji stroškovne optimalnosti minimalnih zahtev za energijsko učinkovite stavbe so bili v skladu z zahtevami evropske zakonodaje analizirani trije tipi stavb: enostanovanjska stavba (vključuje enostanovanjsko stavbo z največ dvema stanovanjema), večstanovanjska stavba in nestanovanjska stavba (pisarniška stavba oz. administrativno-upravna stavba). Tipske stavbe za analizo so bile povzete po projektu ...
Samo za aktivne naročnike:

Kako zahtevna naj bo energijska prenova in kakšne bodo skoraj ničenergijske stavbe

Kot stroškovno učinkovit ukrep energijske prenove stavbe lahko opredelimo ukrep, pri katerem je vračilna doba krajša od njegove življenjske dobe. Ker energijsko prenovo stavbe navadno sestavlja skupina ukrepov, ekonomsko učinkovitost energijske zasnove prenove stavbe vrednotimo primerjalno, glede na izhodiščno energijsko zasnovo pri referenčni stavbi. Referenčna stavba je v tem primeru ...
Samo za aktivne naročnike:

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.