Kristalinični silicijev dioksid, ki se vdihuje na gradbiščih

02. 9. 2019

Evropske smernice za Inšpektorje za delo

Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) je objavil smernice za nacionalne inšpektorje za delo, ki jih je razvila delovna skupina SLIC Chemex, namenjene pa so obravnavi tveganj za delavce, ki jih povzroča kristalinični silicijev dioksid, ki se vdihuje na gradbiščih. Kristalinični silicijev dioksid, ki se vdihuje, je zelo razširjen v delovnem okolju v EU v številnih industrijskih panogah, vključno z dejavnostjo pridobivanja kamna, opekarstvom in gradbeništvom. Znan je po tem, da povzroča resne bolezni, kot so silikoza, kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) in pljučni rak. V središču smernic je gradbeništvo, saj je kristalinični silicijev dioksid, ki se vdihuje, v tej dejavnosti močno razširjen, poleg tega je tveganje glede možnosti za izpostavljenost veliko, veliko je tudi potencialno izpostavljenih delavcev. Smernice nacionalnim inšpektorjem za delo zagotavljajo osnovne informacije o kristaliničnem silicijevem dioksidu, ki se vdihuje, tveganjih za zdravje, s katerimi je povezan, regulativnem okviru in priporočenih nadzornih ukrepih. Metode za nadzor izpostavljenosti vključujejo odstranitev kristaliničnega silicijevega dioksida, ki se vdihuje, iz postopka, prilagoditev postopka za zmanjšanje izpustov v delovno okolje (npr. z uporabo vode, da prah ne pride v zrak, ali z lokalnim prezračevanjem) in uporabo osebne varovalne opreme za dihala. V smernicah so priporočeni ukrepi za potencialno veliko, srednje ali majhno tveganje za zdravje, ki se pojavi zaradi kristaliničnega silicijevega dioksida, ki se vdihuje, kar je odvisno od obsega in ravni ukrepov, ki so jih delodajalci uvedli že pred inšpekcijskim pregledom. Priporočeni ukrepi sledijo vrstnemu redu preventivnih ukrepov in vključujejo pomembne primere ustreznih nadzornih ukrepov. V številnih listih z delovnimi nalogami, ki se osredotočajo na značilne delovne razmere, so na voljo praktične informacije za inšpektorje za delo na terenu. Listi vključujejo slike slabih in dobrih praks ter nasvete za ravnanje v posameznih primerih. Pripravljena so tudi gradiva za usposabljanje inšpektorjev za delo.

(Vir: EU-OSHA (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu)

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.