Zakon o spremembi zakona o varstvu pred požarom

11. 1. 2022

Predlog zakona v medresorsko usklajevanje in na SVZ. Dne 11.1.2022 poslan predlog na sejo DT.

S predlagano spremembo se vzpostavijo pogoji za financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije in standardiziranih gasilskih zavarovanja vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog, katerih financiranje je bilo z ZFRO z občin preneseno na državo.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.