Uvajanje sistema e-Graditev

09. 5. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) nadaljuje s postopnim uvajanjem sistema eGraditev. Prva je informacijski sistem pred dvema mesecema uvedla Upravna enota Postojna, z današnjim dnem pa sta vanj vključeni še upravni enoti Cerknica in Ilirska Bistrica.

Sistem eGraditev bo v celoti digitaliziral postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja. Uvaja se postopoma, v več fazah, tako da bo v celoti zaživel v začetku leta 2026. Do takrat bo možno vloge oddajati in postopke voditi tako v papirni obliki kot po elektronski poti. S tem sledimo splošnemu trendu digitalizacije in poenostavitve upravnih postopkov za državljane ter omogočamo hitrejše vodenje postopkov pri izdaji gradbenih dovoljenj.

»Z uvajanjem eGraditve v okolja upravnih organov nadaljujemo z digitalno preobrazbo prostora, ki se je izkazala za zelo uspešno. Gre za enega najpomembnejših sistemskih projektov na področju prostora v Sloveniji, ki bo prispeval k optimizaciji procesov na področju graditve objektov, kar se že izkazuje v praksi, ter k skrajšanju časa oziroma pospešitvi izdaje gradbenega dovoljenja,« je ob današnji uvedbi eGraditve na UE Cerknica in Ilirska Bistrica povedala dr. Nataša Bratina, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za prostor in graditev na MNVP.

V letošnjem letu bo v eGraditev vključenih še štirinajst upravnih enot (UE). Kot je povedal Jurij Mlinar, vodja Sektorja za prostorski informacijski sistem na MNVP, so prvi odzivi na UE Postojna, ki je sistem uvedla prva, dobri. »Referenti na upravni enoti in projektanti so sistem sprejeli z odobravanjem. Po dveh mesecih delovanja lahko ugotovimo, da sistem deluje in da je navkljub zahtevni vsebini dokaj enostaven za uporabo. Težave sproti odpravljamo in prav v tem je smisel postopnega uvajanja sistema – da ga lahko v začetnih fazah še dopolnjujemo, prilagajamo in izboljšamo.«

Valentina Palčič Petrič, načelnica UE Cerknica največjo prednost novega sistema vidi v tem, da bodo vsi podatki zbrani in dosegljivi na enem mestu: »Največjo prednost pri vzpostavitvi sistema eGraditve vidimo v tem, da bodo vsi podatki, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja, zbrani na enem mestu in v elektronski obliki, kar pomeni prihranek časa in prostora. Da bi sistem zaživel čimprej in v polni obliki, pa ga morajo sprejeti in začeti uporabljati tudi projektanti in stranke.«

Na portalu prostorskega informacijskega sistema je objavljenih več podrobnosti o eGraditvi, o časovnici vzpostavitve po posameznih upravnih enotah, vključno s shematskimi prikazi in razlago pojmov.

Več: TUKAJ

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.