Tehnična smernica za graditev glede zaščite pred radonom v stavbah

08. 8. 2023

Na podlagi Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22, 55/23 – popr. in 76/23) je bila sprejeta Tehnična smernica za graditev - Zaščita pred radonom v stavbah z oznako TSG-1-007:2023.

Tehnična smernica ureja zaščito pred radonom v stavbah (pdf, 43 KB), s katero določa priporočene projektantske in gradbene ukrepe ter rešitve za dosego izpolnjevanja zahtev iz pravilnika.

Če so pri projektiranju in izvedbi zaščite pred radonom v celoti uporabljeni ukrepi, navedeni v tehnični smernici, se smatra, da so izpolnjene zahteve pravilnika.

Pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju protiradonske zaščite se sme namesto ukrepov, navedenih v tehnični smernici, kot priporočena metoda, uporabiti tudi druge metode, če predstavljajo zadnje stanje gradbene tehnike in če je zagotovljena najmanj enakovredna raven stopnje varnosti pred radonom. Uporabo nepriporočene metode je treba utemeljiti in dokazati njeno učinkovitost. Če je treba izdelati Elaborat protiradonske zaščite, mora biti utemeljitev nepriporočene metode vključena v elaborat.

TehnicnaSmernica__FitWzk4MCw5ODAsIjE3NTA4ZDU2YzAiXQ.jpg

Primer - Načrt sistema za odvod radona iz zemljine pod talno konstrukcijo

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.