Sprememba Stanovanjskega zakona v 29. členu glede potrebnih soglasij

08. 7. 2021 | Avtor: Sonja Ristanović

Z 19. 6. 2021 je stopil v veljavo spremenjeni Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 90/21), ki v spremenjenem 29. členu določa, da je za vsa dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje za gradbena dela na skupnih delih večstanovanjske stavbe, potrebno soglasje več kot tri četrtine solastniških deležev. To glede na v vprašanju navedeno dejansko stanje pomeni, da je treba za novo odprtino v skupni steni ali na fasadi imeti soglasje etažnih lastnikov, ki imajo skupaj več kot tri četrtine solastniških deležev. Prej je bilo treba pridobiti stoodstotno soglasje. Na ta način se skuša omogočiti gradbena dela na skupnih delih večstanovanjske hiše na lažji način, predvsem za vgradnjo dvigal, novih stopnišč ipd.

Za spremembo namembnosti iz stanovanja v poslovni prostor v večstanovanjskih ali stanovanjsko poslovnih stavbah pa je treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov. Za obratno spremembo namembnosti zadostuje soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot tri četrtine lastniških deležev. Enako je treba pridobiti soglasje vseh etažnih lastnikov, če se omeji rabo posameznih delov in skupnih delov ali če se spreminja rabo skupnih delov.

Etažni lastnik (etažni lastniki), ki se ne strinja(jo) z »nesoglasjem« etažnih lastnikov in ne doseže(jo) potrebnega deleža soglasja za gradbena dela, ki jih želi(jo) izvajati na skupnih delih, lahko poda(jo) predlog, da sodišče v nepravdnem postopku razveljavi sklep o odločitvi. Etažni lastnik mora o tem svojem predlogu obvestiti upravnika oziroma etažne lastnike. Sodišče pri svojem odločanju upošteva porazdelitev bremen za etažne lastnike, ki se z odločitvijo niso strinjali, upošteva pa tudi, ali bi se s posegom poslabšal posamezen del etažnega lastnika, ki izpodbija odločitev.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.