PREDLAGANI Pravilnik o spremembah pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona

30. 5. 2023

V parafo Službi vlade za zakonodajo. Predlagatelj Ministrstvo za naravne vire in prostor

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.