POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Predlagana uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka in prispevka za začasne objekte

04. 5. 2022

V medresorsko usklajevanje in na SVZ. Predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.