Pomembno za gradbene izvajalce in podizvajalce do 31.12.2021!

določila IZOOPIZG

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020, v nadaljevanju: IZOOPIZG, ki, med drugim, določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji in pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij, v 11. členu določa tudi, da so v postopkih javnega naročanja pomembnih investicij vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v dejavnosti gradbeništva (Eurostat klasifikacija NACE, skupina F) zavezani k uporabi vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti. Navedeno velja do 31.12.2021.

Povzeto po prispevku mag. Urške Skok Klima iz Ministrstva za javno upravo, objavljenem v reviji Javna naročila in koncesije v praksi, junij 2020

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.