Novi kodeks poklicne etike vodij del

29. 9. 2021

Uradni list RS št. 153/2021 z dne 24.9.2021

K O D E K S 

poklicne etike vodij del 

I. UVODNE DOLOČBE 

  1. člen

Kodeks poklicne etike vodij del (v nadaljnjem besedilu: kodeks) določa načela in pravila, po katerih se morajo pri opravljanju storitev vodenja del pri gradnji ravnati osebe, ki so vpisane v posebni imenik vodij del, in osebe, ki so vpisane kot pooblaščeni inženirji s pooblastilom za vodenje del v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: IZS).

Kodeks vsebuje pravila, katerih kršitev obravnavajo pristojni organi zbornic, ki so določeni s statutom posamezne zbornice, določa disciplinske kršitve, disciplinske sankcije in disciplinski postopek.

Poklicna etika vodij del in pooblaščenih inženirjev pri IZS se nanašajo na:

  • obveznosti v javnem interesu
  • obveznosti do naročnika
  • obveznosti do zbornice
  • disciplinske kršitve
  • disciplinske sankcije.

Več na: Kodeks poklicne etike vodij del

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.