Katere prednosti prinaša novi Gradbeni zakon?

14. 4. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor je poudarilo izboljšave, ki bi jih naj novi GZ-1 prinesel:

● možnost pridobitve gradbenega dovoljena po skrajšanem ugotovitvenem postopku v roku 30 dni ter obravnava prek državnega oblaka e-prostor ter e-graditev,

● izdaja gradbenega dovoljenja v 30 dneh omogoča dejstvo, da upravna enota ne preverja vsebinske skladnosti s prostorskim aktom,

● v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo občine izdajale dokument, ki združuje vsebino lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi,

● zakon ponovno omogoča, da lahko investitor začne z gradnjo na lastno odgovornost po dokončnosti gradbenega dovoljenja. To velja za objekte, ki nimajo vpliva na okolje,

● podjetniki bodo lahko začasno do tri leta postavili na svojem dvorišču skladišča poleg obstoječih objektov in po potrebi hkrati pridobivali gradbeno dovoljenje za tak objekt,

● manjša rekonstrukcija premošča vrzel med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo,

● odmera komunalnega prispevka se izvede po pridobitvi gradbenega dovoljenja pred začetkom gradnje. Določba se uporablja po vzpostavitvi elektronskega poslovanja,

● inšpekcijski nadzor nad nezahtevnimi objekti lahko izvajajo tudi občinske inšpekcije,

● pod določenimi pogoji se ponuja možnost uporabe materialov in proizvodov, ki so bili že v uporabi,

● omogoča se pridobivanje uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše na lažji in cenejši način,

● omogoča se pridobivanje samo uporabnega dovoljenja za objekte, ki so bili pred letom 1998 zgrajeni z gradbenim dovoljenjem, a brez uporabnega dovoljenja,

● ohranjajo ter deloma dopolnjujejo se določbe, ki se nanašajo na legalizacijo in sicer tako, da se omogoči legalizacija tudi za dele objekta,

● nelegalen objekt mora biti dokončan, da je mogoče izdati odločbo o legalizaciji, ki se šteje za uporabno dovoljenje,

● (za objekte, ki so bili zgrajeni pred 1. januarjem 2005 se omogoča lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja,

● vzpostavlja se pravna fikcija izdanega uporabnega dovoljenja za vse enostanovanjske stavbe, zgrajene v skladu z gradbenim dovoljenjem pred 1. junijem 2018 in so ustrezno evidentirane,

● za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče poškodovan objekt čim prej sanirati, se uvaja možnost vzpostavitve v prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje,

● v primeru velikega pripada zadev na posamezno upravno enoto bodo lahko prerazporedili zadeve na drugo upravno enoto, vzpostavljena bo tudi dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki (eGraditev).

Vir: Finance.si, portal okolje & energija

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.