POMEMBNO! 1. junij 2022: uporaba novega Gradbenega zakona GZ-1

Oddaja storitve gradbenega nadzora po postopku s pogajanji brez predhodne objave

16. 3. 2021 | Avtor: mag. Zlata Jerman

Naročnik je po postopku s pogajanji brez predhodne objave oddal storitev gradbenega nadzora, potem ko se je zoper prvotnega izvajalca začel stečajni postopek in je stečajni upravitelj odstopil od pogodbe.

Sodišče je ugotovilo, da se je osnovna investicija izgradnje objekta, za katero so bile potrebne storitve gradbenega nadzora, prelagala več let zaradi razlogov na strani naročnika, ker finančna sredstva niso bila ves čas na voljo, zato ni mogoče govoriti o skrajno nujni oddaji storitve gradbenega nadzora. Stečajni postopek ni bil nepredvidljiv dogodek, ampak naročnik ni bil dovolj skrben, ker ni v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka obvestil stečajnega upravitelja o svoji terjatvi do stečajnega dolžnika (izvajalca) na podlagi vzajemno neizpolnjene dvostranske pogodbe. Če bi tako ravnal, bi že dosti prej izvedel za stališče stečajnega upravitelja o tem, da izvajalec ne bo izpolnil pogodbe. Naročnik je za finančne težave izvajalca vedel že pred začetkom stečajnega postopka, vendar je kljub temu šele po devetih mesecih pozval stečajnega upravitelja glede izpolnitve pogodbe, zato tudi odstop stečajnega upravitelja od pogodbe ni bil nepredvidljiv dogodek.

Naročnik tako ni bil upravičen, da je v tem primeru storitev gradbenega nadzora oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.